GParted w systemie Linux i jego funkcje

Program GParted (Linux)

Na egzaminie E12 bardzo często spotykamy się z działaniami opartymi na programie GParted w linuxie oraz wbudowaną przystawką w systemie Windows „Zarządzanie dyskami”, którą zajmiemy się w kolejnym artykule. Oba pozwalają na zarządzanie dyskami, partycjami i ich rozmiarami a to tylko nieliczne funkcje, które zostaną przestawione w tym artykule.

Na początek zajmiemy się Linuxem, który wbrew opiniom nie jest taki trudny. Wszystkie przedstawione działania w linuxie będą wykonywane na Ubuntu 16 (Xenial Xerus)

Screenshot_27

Tak wygląda GParted. Teraz omówimy, co widzimy po włączeniu programu.

Strzałka będzie oznaczać aktualnie omawiany element.

1

Aktualnie widzimy listę dostępnych dysków, która po kliknięciu się rozwinie. Jak widać na zdjęciu poniżej na wirtualnej maszynie znajdują się dwa dyski.

 

 

 

 

Screenshot_4/dev/sda – jest to pierwszy dysk na którym zainstalowany jest system oraz znajduje się partycja linux-swap.

/dev/sdb– ten dysk posłuży nam do demonstracji funkcji programu Gparted.

Omówienie partycji:

Aktualnie wybrany dysk –  /dev/sdb

Na początku zaznaczyłem główną partycję zainstalowanego linuxa w formacie ext4. Na zaznaczonym fragmencie możemy zauważyć ścieżkę, gdzie jest zainstalowana, oraz jej rozmiar i format.

Widać, że wielkość partycji to 36,19GiB, użyte 4,42GiB a wolnego miejsca mamy 31,77GiB. Wartości są bardzo nierówne, ponieważ były wybierane automatycznie przez instalator linuxa.

(1000^3 = 1 GB| 1024^3  = 1 GiB)

ext4

Jak widzimy, na tej jednej partycji nasz dysk się nie kończy, Oprócz partycji głównej możemy zobaczyć partycję extended czyli po naszemu partycja rozszerzona, w której znajdują się dwie pozycje. Partycja linux-swap czyli partycja z plikiem wymiany oraz troszeczkę wolnego miejsca w ilości 1 MiB.

5

Jak widać, oprócz listy partycji, mamy jeszcze graficzne przedstawienie dysku, z podziałem na partycję, ich rozmiarem i ścieżką.

Konfigurowanie partycji

Konfigurowanie partycji rozpoczynamy od wyboru drugiego dysku:
Screenshotss_3

 

 

 

 

Teraz widzimy nasz pusty dysk, na którym nie znajduje się kompletnie nic.

Screenshot_5

Jeżeli spróbujemy teraz wykonać jakąś operację wyskoczy nam komunikat:

Screenshot_6

Oznacza on, że nie mamy utworzonej tablicy partycji, a więc należy to zrobić.

Screenshot_7

Teraz wybieramy Device i klikamy na „Create Partition Table…”. Pojawi się okienko tworzenia tablicy.

Screenshot_8

Typu tablicy nie zmieniamy i klikamy „Apply”.

Po utworzeniu tablicy możemy rozpocząć  tworzenie naszych partycji, czyli klikamy na wolną przestrzeń na dysku i wybieramy „New”. Menu możemy otworzyć zarówno klikając na listę, jak i na graficzne odwzorowanie dysku.

.Screenshot_9

Następnie zobaczymy okienko:

Screenshot_10

Pokazały się następujące pola wyboru:

  • Free space preceding/following – wielkość nieprzydzielonego miejsca,
  • New size (MiB) – wpisujemy wielkość w MiB nowej partycji,
  • Create as – wybieramy typ partycji. Mamy do wyboru partycję podstawową (Primary), rozszerzoną (Extended) oraz dysk logiczny (Logical Partition), ale dopiero po utworzeniu partycji rozszerzonej,
  • File system – system plików w jakom zostanie sformatowana partycja,
  • Align to – wyrównaj do pojemności, liczby cylindrów, nie wyrównuj,
  • Label – etykieta partycji.

Wielkość partycji można również ustalić za pomocą myszki.

 

Teraz utworzę partycję z wartościami – jak na zdjęciu poniżej:

Screenshot_11

W polu „New size” wpisałem 5000 a w „Label”  „Pieseł”. Klikamy „Add” i wynikiem tej operacji jest nowa partycja.

Screenshot_12

Jak widać, w lewym dolnym rogu wyświetla się liczba operacji do wykonania, czyli program czeka aż pozwolimy mu wykonać operacje, ponieważ na razie tylko mówimy, co chcemy robić.

Aby wykonać operację należy kliknąć:

Screenshot_13

Działanie tego przycisku możemy porównać do funkcji „Zapisz” w zwykłym dokumencie tekstowym, ale nie musimy tego wykonywać po każdym działaniu. Jednak koniecznie trzeba o tym pamiętać na samym końcu.  Bez tego program nie wykona naszych operacji i zmiany nie wejdą w życie.

Po kliknięciu program zapyta nas, czy jesteśmy pewni naszego działania, ponieważ w tym momencie mogą zostać usunięte dane na partycjach. Ponieważ u nas danych nie ma, więc spokojnie zatwierdzamy operację.

Screenshot_14

 

 

 

 

 

 

 

 

Program teraz tworzy nową partycję, a po zakończeniu powinno pojawić się takie okno:

Screenshot_15

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak widać wszystko przebiegło poprawnie i nie ma błędów, więc klikamy „close”.
Screenshot_16

 

 

 

 

 

 

Często, aby wykonać kolejne działania na partycji, należy najpierw ją utworzyć, a następnie zatwierdzić.  Dopiero później można wykonać pewne czynności.

Jeżeli chcemy stworzyć partycję rozszerzoną, zawierającą mniejsze partycje, musimy na etapie tworzenia partycji w polu „Create as:” zamiast  „Primary Partiotion” wybrać „Extended Partiotion”. Następnie, klikając na partycję rozszerzoną, możemy stworzyć kolejne partycje. Tylko tym razem wybieramy w tym samym polu „Logical Partition”. Tym sposobem tworzymy partycję logiczną w partycji rozszerzonej.

WAŻNE Jeżeli któraś z partycji jest zamontowana pojawi się ikona kłódki – musimy ją odmontować, aby możliwe były na niej operacje. W celu odmontowania partycji klikamy na nią i wybieramy: UNMOUNT.

 

Na partycjach możemy wykonywać takie operacje jak:

New – Tworzenie nowej partycji dostępne tylko na wolnej przestrzeni dyskowej

Delete – Usunięcie istniejącej partycji – powoduje utratę danych na niej zapisanych !

Resize/Move – Edycja istniejącej partycji dostępne tylko na partycji stworzonej, nie powoduje utraty danych

Copy – Kopiowanie istniejącej partycji

Paste –  Wklejanie istniejącej partycji

Format to – Zmiana formaty partycji powoduje utratę danych na niej zapisanych! 

Mount on – Zamontowanie / Odmontowanie partycji

Manage Flags – Zarządzanie flagami

Check – sprawdzenie partycji

Label – dodanie etykiety do partycji

New UUID – Universally unique identifier – nowy uniwersalny unikalny identyfikator partycji

Information – wyświetlenie informacji o partycji

 

To tyle z podstawowych i najważniejszych funkcji programu. W następnym artykule omówiona zostanie podobna funkcja, tym razem z systemu Windows.

Pozdrawiam 😀

Ten post ma jeden komentarz

  1. sdf

    wzieli byscie w terminalu a nie w okienkach

Dodaj komentarz