Adresacja IP – podział na podsieci

Umiejętność m.in wyznaczania adresów IP podsieci, znajomość poszczególnych masek podsieci to bardzo istotna sprawa jeżeli chodzi o egzamin z kwalifikacji E.13. Na egzaminie teoretycznym wiadomości takie będą nam potrzebne przy zaznaczeniu prawidłowej odpowiedzi w testach, natomiast na egzaminie praktycznym wiadomości o adresacji IP będą nam potrzebne przy konfiguracji interfejsów używanych urządzeń.

Przy adresacji ważnym elementem konfiguracji jest maska, która określa która część adresu logicznego IP jest adresem sieci, a która adresem hosta.

W przykładowym adresie 192.168.1.0 z maską 255.255.255.0 (/24) na adres sieci składają się 3 pierwsze oktety (oddzielone od siebie kropkami części adresu IP). Wynika to z binarnej postaci maski 11111111.11111111.11111111.00000000, tam gdzie mamy 1 jest część sieciowa, 0 oznacza część hosta.

Chcąc przykładowo podzielić sieć o adresie 192.168.1.0 z podaną maską 255.255.255.0 na dwie podsieci musimy do binarnej postaci maski dopisać jeszcze jedną jedynkę, maska wyglądałaby w następujący sposób: 11111111.11111111.11111111.10000000. Postać dziesiętna tej maski: 255.255.255.128. Chcąc inaczej sieć podzielić na cztery podsieci dopisujemy wtedy do binarnej postaci maski dwie jedynki.

Przy podziale na podsieci korzystamy z następującego wzoru:

liczba podsieci = 2 do potęgi

gdzie n to liczba dopisanych w masce jedynek

Zgodnie z tym wzorem zgadzałoby się, że np. chcąc podzielić sieć na 4 podsieci to musimy dopisać dwie jedynki do maski bo 2 do potęgi 2 to cztery.

Poniżej występujące przy podziale maski:

maski

Poza podziałem na 2 czy 4 podsieci możliwe jest także podzielenie sieci na 3 podsieci, w tym celu stosuje się technikę VLSM(ang. Variable Length Subnet Mask) – technikę zmiennej długości masek. Przy użyciu tej techniki podsieci w zależności ile hostów ma być w każdej z nich mogą się różnić maską( w przypadku podziału na 3 podsieci jedna z podsieci może mieć maskę taką jak występuje przy podziale na 2 podsieci, a reszta może mieć maskę występującą przy podziale na 4 podsieci).

Obliczanie liczby hostów.

Do obliczenia liczby hostów w każdej z wydzielonych podsieci korzystamy ze wzoru:

2 do potęgi ( liczba bitów adresu IP(32) – skrócony zapis maski(przykładowo 25 kiedy dzielimy sieć na dwie podsieci) ) – 2 = liczba hostów

Zgodnie z tym wzorem chcąc podzielić sieć przykładowo na dwie podsieci zapisujemy wzór w następujący sposób:

2 do potęgi ( 32 – 25 ) – 2 = 2 do potęgi 7 – 2  = 128 – 2 = 126 hostów

Określenie adresów nowo utworzonych sieci oraz ich adresów rozgłoszeniowych.

Zakładamy, że dzielimy sieć o adresie podanym na początku 192.168.1.0/24(255.255.255.0) na dwie podsieci. Adres ten może nam posłużyć jako adres dla pierwszej z podsieci. Maska będzie miała postać 255.255.255.128 (ponieważ dzielimy na 2 podsieci /25).

W celu obliczenia adresu rozgłoszeniowego pierwszej podsieci postać maski zamieniamy najpierw z dziesiętnej na binarną:

11111111.11111111.11111111.10000000

Następnie na tej binarnej postaci maski wykonujemy prostą operacje logiczną NOT, polegającą na zamianie jedynek na zera i na odwrót. W wyniku tej operacji otrzymamy następującą postać maski:

00000000.00000000.00000000.01111111

Maskę tą zamieniamy z powrotem do postaci dziesiętnej:

0.0.0.127

Otrzymaną w postaci dziesiętnej maskę dodajemy do adresu pierwszej podsieci:

   192.168.1.0

+ 0.0.0.127

192.168.1.127 – adres rozgłoszeniowy naszej pierwszej podsieci

Jeżeli chodzi o pierwszy i ostatni adres hosta w naszej pierwszej podsieci to pierwszy adres to będzie adres całej pierwszej podsieci + 1 czyli 192.168.1.0 + 1 , czyli adres pierwszego hosta to 192.168.1.1 . Natomiast adres ostatniego hosta to adres rozgłoszeniowy naszej pierwszej podsieci – 1 czyli 192.168.1.127 – 1 , a więc adres ostatniego hosta to 192.168.1.126 .

Zabieramy się za drugą podsieć:

Adresem drugiej podsieci będzie wyglądał w następujący sposób:

adres rozgłoszeniowy pierwszej podsieci + 1 = adres drugiej podsieci

192.168.1.127 + 1 = 192.168.1.128 – adres drugiej podsieci

Adres rozgłoszeniowy drugiej podsieci wyznaczamy według schematu tzn. maskę podsieci(która dla drugiej podsieci ma taką samą postać jak dla pierwszej) przekształconą po operacji logicznej NOT dodajemy do adresu sieci:

   192.168.1.128

+ 0.0.0.127

192.168.1.255 – adres rozgłoszeniowy drugiej podsieci

Adres pierwszego i ostatniego hosta w drugiej podsieci obliczamy w taki sam sposób jak zrobiliśmy to w pierwszej podsieci tzn. adres pierwszego hosta to będzie adres drugiej podsieci + 1 czyli 192.168.1.128 + 1 to będzie 192.168.1.129, natomiast adres ostatniego hosta to będzie adres rozgłoszeniowy drugiej podsieci – 1 czyli 192.168.1.255 – 1 to będzie 192.168.1.254 .

Po podziale na dwie podsieci sieci o adresie 192.168.1.0 adresy będą wyglądać następująco:

maski4

 

Dodaj komentarz