Audacity!

Audacity to darmowy, otwarty i dostępny na wielu platformach program do nagrywania, analizy i edycji dźwięku z obsługą wielu ścieżek i możliwością importowania MIDI.

Audacity jest w stanie nagrywać dźwięk z różnych wejść na wielu ścieżkach tego samego pliku. Możliwości edycji obejmują przycinanie, sklejanie, miksowanie i nakładanie efektów na ścieżki.


customLogo

Analiza każdej ze ścieżek pozwala m.in. na automatyczne znajdowanie rytmu i ciszy, prezentację widma oraz usuwanie szumów tła. W odpowiednio dużym przybliżeniu można także poprawiać próbki ręcznie i w ten sposób usunąć artefakty dyskretnego próbkowania.

Program ten potrafi importować i eksportować pliki w formatach: WAV, AIFF, FLAC, MP2, MP3 i Ogg Vorbis, a także MIDI. Dzięki zewnętrznym bibliotekom może pracować z dodatkowymi formatami, jak AC3, M4A/M4R (AAC) czy WMA.


OGARNIJMY TEN PROGRAM !

Na początku zawsze (chyba, że zaznaczymy opcje w lewym dolnym rogi) pojawia się okno pomocy, gdzie możemy uzyskać istotne i pomocne dla nas informacje.


Po zamknięciu poprzedniego okna pojawia nam się następujące:

POCZ


123

1. Pauza (P)

2. Odtwarzaj/ Odtwarzaj w pętli (Shift + Space)

3. Zatrzymaj

4. Skocz do początku (Home)

5.Skocz do końca (End)

6. Nagrywaj (R)/Dołącz nagranie (Shift + R)


Rodzaje ścieżek:

 –> ścieżka stereo z nagranym dźwiękiem

–> pusta ścieżka mono

–>ścieżka czasowa


Zakładka “EFEKTY”

Najczęściej wykorzystywane efekty:

Normalizuj – zwiększy poziom głośności wszystkich ścieżek, czyniąc je tak głośnymi jak to tylko możliwe bez utraty jakości.

Zmień prędkość, tempo, wysokość – w każdym z okien dialogowych służących do zmiany tych parametrów znajdziesz suwak, który procentowo określa, jak duży ma być wpływ zmiany na nagranie.

Redukcja szumu – przydatny, gdy słyszysz w nagraniu jakikolwiek powtarzalny hałas, który chciałbyś usunąć. Wystarczy wybrać próbkę szumu (Pobierz próbkę szumu w oknie dialogowym tego efektu), aby program wiedział, czego ma szukać w nagraniu i co usuwać.

Wzmacniaj – pozwala na wzmocnienie natężenia dźwięku.

Zgłośnienie– pozwala na wprowadzenie łagodnego wejścia np. muzyki poprzez stopniowe podgłaszanie wybranego przez użytkownika “kawałka” ścieżki.

Ściszenie– pozwala na wprowadzenie łagodnego wyjścia np. muzyki poprzez stopniowe ściszanie zaznaczonego przez użytkownika “kawałka” ścieżki.


Jeśli już skończyłeś pracę w audacity i twoje ścieżki dźwiękowe są gotowe to są dwie opcje zapisywania plików:

1.Plik–>Eksportuj dźwięk(CTRL+ Shift +E)–> wpisz nazwę pliku, który zapiszę się z rozszerzeniem “.WAV”

po tym pojawi się okno, gdzie możesz m.in. wpisać nazwisko wykonawcy i inne dane:

Bez tytułu

GOTOWE!

2. Plik–> Zapisz projekt(CTRL+ S)/Zapisz projekt jako..–>wpisz nazwę pliku, który zapisze się z rozszerzeniem “.AUP”

UWAGA! Przy drugim sposobie nasz plik zapisze sie jako “.AUP” z dodatkowym folderem nazwanym tak jak plik, który będzie niezbędny do późniejszego otworzenia.


Dodaj komentarz