Grupy użytkowników w Linux

Grupy w Linux stworzymy bądź zmodyfikujemy zarówno z użyciem terminala, jak i interfejsu graficznego. Przedstawię obie metody.

Terminal

Nową grupę stworzymy poprzez polecenie: groupadd nazwa_grupy.
Poleceniem, które pozwoli na zmianę parametrów grupy jest polecenie groupmod i można dokonać z jego pomocą określonych zmian:
g GID – zmiana GID na nowy
a nowa_nazwa – zmienia nazwę grupy na nową
o – pozwala na zmianę GID na numer będący już w użyciu

l1

W ten sposób stworzyliśmy grupę domek.

Użytkownika możemy dodać do grupy korzystając z polecenia z wcześniejszego wpisu, o konstrukcji: usermod [OPCJE] LOGIN oraz opcji -G nazwa_grupy. Możemy również zmienić grupę podstawową użytkownika z opcją: -g nazwa_grupy.

l2

Teraz użytkownik romek należy nie tylko do grupy romek utworzonej wraz z kontem, ale został przypisany również do grupy domek.

Aby usunąć grupę wystarczy użyć plecenia groupdel nazwa_grupy.

Interfejs graficzny

Otwieramy aplikacje Users and Groups a następnie klikamy przycisk Manage groups.

 

l3

Narzędzie to pozwala na zarządzanie kontami oraz grupami. Interfejs jest przejrzysty i pozwala na szybkie dokonanie pożądanych przez nas zmian.

Dodaj komentarz