HD Tune – omówienie programu

Program HD Tune pozwala mierzyć prędkości transferów, czas dostępu do dysku i użycie procesora podczas transferu. Wyświetla on wyniki testów zarówno w postaci teksu jak i w postaci graficznych wykresów co umożliwia w łatwy sposób przeanalizować je lub porównać kilka dysków.
Program pozwala takżę sprawdzić dysk pod kątem bad sectorów oraz wykonać jego zerowanie oraz wyświetla mnóstwo przydatnych informacji o dysku m.in.:

 •  pojemność
 • standard interfejsu,
 • partycje,
 • bufor,
 • wersję oprogramowania wewnętrznego –  firmware,
 • numery seryjne,
 • aktualną temperaturę,
 •  parametry S.M.A.R.T

Interfejs programu HD Tune

Tak wygląda okno programu po zaraz instalacji:

hd tune

Najważniejsze elementy interfejsu to:

interfejs

 

 1. Okienko wyboru dysku, który zostanie poddany testowi
 2. Wskaźnik temperatury dysku twardego
 3. Sprawdzenie szybkości dysku
 4. Zakładka z informacjami o dysku twardym
 5. Odczyt parametrów SMART dysku
 6. Skanowanie dysku pod kontem błędów tzw bad sektorów
 7. Zerowanie dysku

Benchmark

Zakładka ta pozwala na sprawdzenie szybkości działania dysku.

W celu sprawdzenia prędkości odczytu wybieramy opcję „Read” i klikamy „Start”.

benchmark

Pogram przedstawia  m.in. minimalną, maksymalną jak również średnią prędkość, z jaką dane są transferowane przez dysk oraz czas dostępu.

Transfer Rate Minimum – Minimalna prędkość transferu danych
Transfer Rate Maximum – Maksymalna prędkość transferu danych
Transfer Rate Average – Średnia prędkość transferu danych
Access Time – Czas dostępu do dysku – im mniejszy tym lepiej
Burst Rate – maksymalna prędkość interfejsu miedzy – im wyższy tym lepiej
CPU Usage – zużycie procesora przeznaczone na odczyt danych – im niższe tym lepiej


 

Info

Pole Info przedstawia informacje o dysku twardym takie jak: ilość partycji, wielkość bufora cache dysku, wbudowany oraz obsługiwany tryb transferu, wersję oprogramowania Firmware, numer seryjny dysku, prędkość talerzy.

info


Health

Zakładka Health pozwala na odczytanie parametrów SMART dysku twardego. W tym przypadku nie musimy nic wciskać program sam przedstawi nam najważniejsze (krytyczne) parametry dysku twardego takie jak ilość godzin pracy dysku, temperatura ilość cykli start/stop talerzy dysku.

health


 

Error Scan

Error Scan pozwala na sprawdzenie bad sektorów. Test najlepiej wykonać w opcji pełnego skanowania, w tym celu należy odznaczyć opcję Quick Scan (szybkie skanowanie), następnie wciskamy Start. Proces skanowania zależy od wielkości dysku twardego i może potrwać nawet kilka godzin.

error scan

Program wyświelta następujące informacje:

 • Damaged Blocks – procent uszkodzenia bloków
 • Scanning Speed – prędkość skanowania
 • Position – miejsce aktualnego skanowania
 • Elapsed time – czas skanowania

Kolor zielony oznacz sektor zdrowy, a  czerwony oznacza uszkodzone sektory (bad sektory) na dysku twardym. Jeśli ich liczba jest nie duża można je naprawić. Gdy tych bad sektorów jest sporo jest to informacja o tym że trzeba jak najszybciej kupić nowy dysk.
Pola Start oraz End pozwalają nam zdecydować od którego sektora zaczniemy skanowanie dysku twardego domyślnie wartość ta wynosi 0, jak również pozwoli określić na którym sektorze zakończymy skanowanie.

 


Erase

Zakładka Erase pozwala wykonąć zerowanie dysku.

erase

Po prawej stronie okna możęmy ustawiać tryb czyszczenia dysku(wypełnianie zerami, wartościami losowymi itp.) oraz liczbe przejść tego procesu.

Program wyświetla następujące informacje:

 • Progress – postęp zerowania dysku
 • Speed – prędkość z jaką dysk jest nadpisywany
 • Position – miejsce aktualnego nadpisywania
 • Errors – błędy
 • Elapsed – czas zerowania

Dodaj komentarz