Instalacja serwera DHCP w systemie Linux

Instalacja i konfiguracja będzie przeprowadzona z wykorzystaniem narzędzia Yast2.

Instalacja serwera DHCP

Z menu głównego Yast2,wybieramy zakładkę “Zarządzanie Oprogramowaniem” i w wyszukiwarkę wpisujemy frazę “DHCP”. Następnie wybieramy z listy znalezionych pakietów :

  1. dhcp-server
  2. yast2-dhcp-server

Pakiet “yast2-dhcp-server” umożliwi nam konfigurację serwera DHCP w trybie graficznym poprzez narzędzia Yast2.

dhcpinstalacja

Po zainstalowaniu pakietów,przechodzimy do menu głównego Yast2,wybieramy opcję DHCP i rozpoczynamy konfigurację

 

Konfiguracja serwera DHCP

Konfigurację zaczynamy od wybrania interfejsu sieciowego,na którym zostanie zainstalowany serwer.

kartasiec

Dla wybranego interfejsu należy zaznaczyć opcję “Otwórz zaporę sieciową dla wybranych interfejsów”, a następnie poprzez narzędzie “Zapora sieciowa” wybrać strefę do której karta sieciowa zostanie przypisana.Następnie przechodzimy do zakładki “Ustawienia globalne”.Interesującymi nas opcjami w tej zakładce będą:

  1. Nazwa serwera DHCP (opcjonalnie).
  2. Adres IP głównego serwera nazw.
  3. Brama domyślna (router).

Adresem IP główny serwer nazw,czyli DNS’u jest w naszym przypadku adres naszego serwera.Można też skorzystać z innych serwerów DNS,na przykład openDNS :

  1. 208.67.222.222
  2. 208.67.220.220

Adresem IP bramy domyślnej jest IP naszego routera,do którego podłączony jest serwer i klient.

konfiguracja

Przechodzimy do zakładki “Dynamiczny DHCP”. W sekcji “Zakres adresów IP” podajemy adresy IP które będą służyły za początek i koniec zakresu.Dalej, z sekcji “Czas dzierżawy” wpisujemy czas dzierżawy.Możemy zdecydować o jednostce,w której będzie liczony czas dzierżawy.W następnej zakładce zakańczamy instalację i możemy natychmiast uruchomić serwer.

 

 Sprawdzenie poprawności działania serwera DHCP

Sprawdzenie poprawności działania serwera dokonamy na systemie operacyjnym Windows.Przechodzimy do wiersza poleceń i wpisujemy polecenie ipconfig /all. Efekt powinien być taki :

 wynik

Jeśli jednak efekt nie jest zbliżony do takiego,możemy skorzystać z poleceń ipconfig /release  i  ipconfig /renew  aby karta sieciowa jeszcze raz uzyskała adres IP.

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz