Instalacja usługi Tor i Nginx

Tor – wirtualna sieć komputerowa implementująca trasowanie cebulowe drugiej generacji. Sieć zapobiega analizie ruchu sieciowego i w konsekwencji zapewnia użytkownikom prawie anonimowy dostęp do zasobów Internetu.

Do poprawnej i instalacji i skonfigurowania usługi Tor jak i Nginx będzie potrzebny nam system Linux (dystrybucja nie jest ważna). Ja w tym przykładzie zainstaluję i skonfiguruję powyższe usługi na urządzeniu Raspberry PI 4B.

Po prawidłowym podłączeniu Raspberry PI do zasilania oraz sieci. Dodatkowo trzeba przeprowadzić standardową dla każdego systemu operacyjnego konfigurację użytkownika itd. Gdy wszystkie wstępne czynności zostaną zakończone trzeba jeszcze wyposażyć się w program lub powłokę, która posiada funkcję łączenia się zdalnie do urządzeń poprzez protokół SSH ja użyję Cmder.

Łączymy się do urządzenia poprzez protokół SSH wprowadzamy polecenie ssh -l nazwaużytkownika adres_IP

Po pierwszym zalogowaniu wykonujemy aktualizację listy pakietów oraz wdrażamy tę aktualizację.

Teraz możemy wykonać instalację usługi Tor oraz Nginx.

Po zakończeniu instalacji sprawdzamy status zainstalowanych usług.

Następnym krokiem jest konfiguracja usługi Tor. W tym celu edytujemy plik torrc.

Musimy odhashować linię numer 71 oraz 72 w pliku torrc.

Teraz musimy zrestartować usługę Tor jest to bardzo ważne, ponieważ po odhashowaniu linii numer 71 i po ponownym uruchomieniu usługi zostaną utworzone specjalne pliki konfiguracyjne, do których musimy mieć dostęp.

Po wykonaniu powyższych czynności w tym momencie musimy zmień użytkownika na root’a w celu dalszej konfiguracji. Odnajdujemy plik hostname i kopiujemy jego zawartość. Jest to adres naszej strony.

Koniec! Pierwsza usługa została skonfigurowana teraz przechodzimy do Nginx. Ważne jest to, aby skopiować zawartość pliku hostname w pliku tekstowym.

Odszukujemy plik nginx.conf i wprowadzamy w nim poniższe modyfikacje.

W pliku musimy odhashować linie 20 i 23 dodatkowo dodajemy wpis port_in_redirect off;

Teraz zapisujemy zmiany wprowadzone w pliku. Zamykamy edytor tekstu i restartujemy usługę Tor i Nginx jeszcze raz.

Po wykonaniu wszystkich powyższych czynności uruchamiany przeglądarkę Tor lub taką, która posiada funkcję łączenia się do stron .onion i w pasku URL wprowadzamy nasz unikatowy adres z pliku hostname.

Wszystko działa dodatkowo wcześniej stworzyłem prosty plik html w lokalizacji /var/www/html, który ukazuje się po wprowadzeniu adresu w pasku URL. Dodatkowo nasza strona www jest dostępna dla każdej osoby, która posiada adres URL, ponieważ zastosowaliśmy usługę nginx, która powoduje hostowanie strony na „zewnątrz”.

Dodaj komentarz