Klasyczne metody szyfrowania [#4]

Szyfry przestawieniowe

Drugim popularnym rodzajem szyfrów są szyfry przestawieniowe lub transpozycyjne, których działanie polega na zamianie kolejności liter i ich grup w szyfrowanej wiadomości tak, aby otrzymany tekst stanowił permutację tekstu jawnego.
Matematycznie funkcja wzajemnie jednoznaczna jest używana na pozycjach znaków do zaszyfrowania i funkcja odwrotna do odszyfrowania.

Szyfr Płotkowy jest formą szyfru przestawieniowego, którego nazwa pochodzi od sposobu, w jaki jest on zakodowany. W szyfrze tym tekst jawny zapisywany jest w dół i po przekątnej na kolejnych “płotkach” wyimaginowanego ogrodzenia, a gdy dotrzemy do dołu, przesuwa się w górę. Wiadomość jest następnie odczytywana w rzędach.

Przykładowo przy użyciu 3 płotków możemy zakodować słowo “dwumetyloketon” w następujący sposób:

Teraz wystarczy spisać litery występujące w rzędach po kolei.
Otrzymany szyfr: deoowmtlktnuye

Szyfr cmentarny

Szyfr cmentarny zalicza się do klasycznych szyfrów podstawieniowych. Do jego użycia potrzebna jest znajomość alfabetu oraz poniższe znaki graficzne będące zbiorem symboli odnoszących się do poszczególnych liter alfabetu łacińskiego. Szyfr ten podobnie jak podstawieniowe monoalfabetycznie łatwo jest złamać używając analizy powtórzonych znaków.

Dodaj komentarz