Klauzula: top & limit + aliasy & konkatenacja

Klauzula TOP

Pozwala ona ograniczyć ilość wybieranych wierszy do podanej liczby. Umieszcza się ją bezpośrednio po instrukcji SELECT.

SELECT TOP liczba kolumna,kolumna,.. FROM tabela WHERE….ORDER BY nazwa_kol DESC;


Możliwe jest również wybieranie części rekordów na podstawie procentowej.
Pomiędzy instrukcjami TOP i PERCENT musimy wstawić liczbę określejącą ile procent wyników chcemy otrzymać oraz użyć sortowania ORDER BY.

SELECT TOP liczba PERCENT kolumna,kolumna,.. FROM tabela ORDER BY kolumna;

Odpowiednik klazuli TOP w MySQL to klauzula LIMIT

Podobnie jak TOP, klauzula LIMIT zwróci nam podaną ilość oczekiwanych wyników, jednak w tym wypadku możemy podać również, od którego wiersza ma się to zwracanie rozpoczynać.

SELECT kolumna FROM tabela LIMIT od którego wiersza,ilośc wierszy

  

PRZYKŁAD:
Wybierz id i imię 4 pierwszych klientów korzystając z klauzuli LIMIT:
tabela klienci:
id imie1
1 Adam
2 Maciej
3 Kazimierz
4 Alan
5 Grzegorz
6 Witold
7 Konstantyzapytanie powinno wyglądać tak:SELECT id,imie FROM klienci LIMIT 0,4


ALIASY
1. Graficznie:
nazwa_wyrazenia: [nazwa_kol1] &”separator”&[nazwa_kol2]
2.SQL:(trzy podejscia)
select nazwa_kol1 &”separator”&nazwa_kol2 as nazwa from tabela1;
select (nazwa_kol1) &”separator”&(nazwa_kol2) as nazwa from tabela1;
select [nazwa_kol1] &”separator”&[nazwa_kol2] as nazwa from tabela1;
3.MySQL (konkatenacja):
select concat(pole1,”separator”,pole2) as nazwa_wyrazenia;
Możliwe jest również dołożenie pewnych dodatków do polecenia:
select concat(pole1,”separator”,pole2) as nazwa_wyrazenia, pole3 as zamieniona_nazwa from tabela1 where pole3> 3;

Dodaj komentarz