KOMENDY WIERSZA POLECEŃ SYSTEMU WINDOWS !

Wiersz poleceń (ang. command line interface, CLI) to jeden z najczęściej spotykanych sposobów interakcji człowieka z komputerem. Wiersz poleceń to także program systemu Windows. Można otworzyć go przez wpisanie w funkcji uruchom polecenia cmd.


WYGLĄD

Wiersz poleceń wypełniony przykładowymi komendami oraz pusty:

                 123 cmd


 

JAK PRACOWAĆ?

Wierszu polecenia programy uruchamiamy wpisując ich nazwę, jeżeli jesteśmy w katalogu, w którym program się znajduję lub ścieżkę i nazwę programu jeżeli aplikacja znajduje się w innej lokalizacji niż aktualnie się znajdujemy. Programy, które zostały zainstalowane wraz z systemem Winows możemy uruchamiać nie podawając ścieżki. Na przykład kalkulator możemy uruchomić wpisując po prostu w linii poleceń calc.

Czasami zdarza się że jakieś polecenie po uruchomieniu działa bardzo długo. Z taką sytuacją mamy do czynienia kiedy wywołamy polecenie dir w katalogu, gdzie znajduje się…….TYSIĄCE PLIKÓW. System wtedy zaczyna wyświetlać listę, która wydaje się trwać w nieskończoność…. Oczywiście Wiersz polecenia pozwala na zatrzymanie lub anulowanie polecenia i przywrócenie znaku zachęty. Aby zatrzymać działanie polecenia naciskamy kombinację klawiszy [Ctrl + S] lub klawisz Pause. Aby natomiast anulować polecenie wciskamy kombinację [Ctrl + C] lub [Ctrl + Break].

 


WSZYSTKO PIĘKNIE ŁADNIE, ALE JAKBY TU ZOPTYMALIZOWAĆ NASZĄ PRACĘ…?

[wp-svg-icons icon=”clock” wrap=”i”]      [wp-svg-icons icon=”arrow-right-2″ wrap=”i”]      [wp-svg-icons icon=”coin” wrap=”i”]

A NO WŁAŚNIE TAK !:

Strzałka w lewo Przesuwa wskaźnik o jeden znak w lewo.
Strzałka w prawo Przesuwa wskaźnik o jeden znak w prawo.
Ctrl + Strzałka w lewo Przesuwa wskaźnik o jeden ciąg w lewo.
Ctrl + Strzałka w prawo Przesuwa wskaźnik o jeden ciąg w prawo.
Home Przesuwa wskaźnik na początek linii.
End Przesuwa wskaźnik na koniec linii.
Strzałka w górę Wyświetla na ekranie poprzednie polecenie.
Strzałka w dół Wyświetla na ekranie następne polecenie.
PageUp Wyświetla na ekranie pierwsze wpisane polecenie.
PageDown Wyświetla na ekranie ostatnie wpisane polecenie.
F7 Wyświetla na ekranie historię poleceń.
F8 Wyświetla na ekranie polecenie z historii zaczynające się od liter już wpisanych.
Alt + F7 Czyści historię poleceń.
Esc Kasuje wpisane polecenie.

BARDZO WAŻNE ZNAKI W CMD

& Łączy dwa lub więcej poleceń.
&& Łączy dwa lub więcej poleceń (połączenie znaków po prawej jest wykonywanie tylko wtedy, gdy polecenie po lewej stronie znaków zostało wykonane pomyślnie).
|| Łączy dwa lub więcej poleceń (połączenie po prawej stronie znaków jest wykonywanie tylko wtedy gdy polecenie po lewej stronie znaków zostało wykonane niepomyślnie).
| Przekazuje dane wyjściowe jednego programu do danych wejściowych drugiego programu.
> Przekierowuje dane wyjściowe.
>> Przekierowuje dane wyjściowe do pliku, przy czym nie nadpisuje pliku, tylko dopisuje dane.
< Przekierowuje dane wejściowe.
^ Informuje system, że znak po daszku nie jest znakiem szczególnym.

 


 

A OTO LISTA PODSTAWOWYCH KOMEND SYSTEMU WINDOWS Z KRÓTKIM OPISEM:

Komenda Opis
Podstawowe komendy:
call wywołuje program wsadowy z innego programu wsadowego
cd wyświetla nazwę bieżącego katalogu lub zmienia go
cls czyści ekran
cmd uruchamia nową konsole
color ustawienia koloru konsoli
date wyświetla, modyfikuje datę
dir wyświetla zawartość katalogu
echo wyświetla komunikaty
exit zamyka konsolę lub skrypt wsadowy
find szuka ciągu znaków
hostname wyświetla nazwę hosta
pause zatrzymuje działanie pliku wsadowego
runas uruchamia program jako inny użytkownik
shutdown wyłącza PC
sort sortujące dane wyjściowe
start uruchamia program, plik w oddzielnym oknie
taskkill zamyka proces
tasklist wyświetla wszystkie procesy
time wyświetla, modyfikuje czas
timeout czas oczekiwania
title zmienia tytuł konsoli
ver wyświetla wersje systemu operacyjnego
w32tm synchronizacja czasu/serwer czasu/strefa czasowa
Sieć:
ftp przesyłanie plików na serwer FTP
ftype wyświetla typ pliku, przynależność
getmac wyświetla adres Mac
ipconfig wyświetla konfigurację IP
netsh konfiguracja/zarządzanie/wyświetlanie komponentów sieciowych
netstat wyświetla połączenia TCP IP i ich status
nslookup wyświetla informacje przydatne do diagnozowania infrastruktury systemu DNS
pathping wyświetla stopień utraty pakietów na określonym routerze lub łączu
ping test połączenia ze zdalnym komputerem
route wyświetla oraz modyfikuje wpisy w lokalnej tabeli routingu
systeminfo podstawowe informacje o konfiguracji systemu
telnet program służący do zarządzania komputerem zdalnym bądź lokalnym,                                                                   na którym jest uruchomiony serwer telnet
tftp przesyłanie plików na serwer TFTP
tracert śledzenie drogi pakietów z naszego komputera do zdalnego serwera
Pliki:
attrib wyświetla lub modyfikuje atrybuty plików
comp porównuje zawartość dwóch plików lub zestawu plików
compact wyświetla informacje o kompresji i umożliwia jej modyfikację na partycjach NTFS
copy / xcopy kopiuje pliki
diskcomp porównuje zawartość dwóch dyskietek
diskcopy kopiuje zawartość dyskietki na inną
erase / del usuwa jeden lub kilka plików
expand dekompresuje jeden lub większą ilość plików
fc porównuje pliki i prezentuje różnice między nimi
mkdir tworzy katalog
move przenosi pliki i katalogi, lub zmienia ich nazwy
rename zmienia nazwę pliku
replace zamienia pliki o tych samych nazwach z jednego katalogu do drugiego
rmdir / rd usuwa katalog
tree graficzne przedstawienie struktury folderów
type wyświetla zawartość pliku tekstowego
Dysk:
chkdsk sprawdza dysk
chkntfs sprawdza dysk i wyświetla raport o jego stanie
defrag defragmentuje dysk
diskpart zarządzanie dyskiem
driverquery wyświetla listę zainstalowanych sterowników urządzeń
format formatowanie dysku
label modyfikuje nazwę dysku
mode konfiguracja interfejsu/urządzenia
mountvol przyporządkowuje/usuwa punkty instalacji partycji (punkty montowania)
verify sprawdza poprawność zapisu plików na dysku
vol wyświetla etykietę dysku/woluminu i numer seryjny
Inne:
for wykonuje dane polecenie dla wszystkich plików/zmiennych ze zbioru plików
gpresult wyświetla zestaw zasad RSoP dla danego użytkownika oraz systemu
gpupdate odświeża zasady grupy systemu operacyjnego
perfmon uruchamia monitoring wydajności komputera
prompt zmienia tekst zgłoszenia programu cmd.exe
reg umożliwia edycję rejestru systemowego

Dodaj komentarz