Konfiguracja Switcha

Jednym z podstawowych urządzeń budujących sieć jest przełącznik. W wielu przypadkach nie wymaga on konfiguracji – podłączasz i ma działać. Jednak podczas budowania zaawansowanej sieci i podczas kwalifikacji E13 będzie potrzeba przeprowadzenia jego konfiguracji.

Więc od czego zaczynamy ?

ikona

Najpierw musimy zainstalować program Easy Smart Configuration Utility potrzebny  do konfiguracji switcha ponieważ nie obsługuje on konfiguracji poprzez przeglądarkę.

Podczas egzaminu z kwalifikacji E13 będzie dostępny na płycie CD/DVD lub na pendrive.

Gdy już zainstalowaliśmy program podłączamy switch do zasilania oraz jedną końcówkę skrętki prostej do portu w przełączniku (obojętnie którego) a drugą do naszego komputera. Gdy wszystko będzie dobrze podpięte na przełączniku powinna zapalić się żółta lub zielona dioda(w zależności od prędkości transmisji).

dsc_0538

Teraz włączamy program i czekamy aż znajdzie nasz przełącznik (trwa to ok. 10 sekund).

switchscan

Gdy już odnajdzie przełącznik, zostanie wyświetlony na liście. Program wykryje przełącznik nawet jeśli ma inną maskę podsieci oraz adres IP w innej klasie lecz będziemy mogli przeprowadzić jedynie podstawową konfigurację bez możliwości zalogowania. Patrząc na listę możemy się dowiedzieć o modelu naszego przełącznika, nadanej mu nazwie, adresie MAC czy adresie IP.

switchlista

PROSTA KONFIGURACJA SWITCHA


Do prostej konfiguracji możemy użyć  menu IP Setting.

ipsettings

Używając tego menu możemy zmienić  nazwę urządzenia, jego adres IP, maskę podsieci oraz bramę podsieci . Możemy również włączyć otrzymywanie tych danych z serwera DHCP. Są to podstawowe ustawienia umożliwiające pracę przełącznika w sieci.

A teraz zmieniamy adres IP oraz maskę podsieci switcha.

ipzmiana

Po zmianie ustawień musimy wpisać nazwę użytkownika oraz hasło (Domyślnie: admin – admin).Zatwierdzamy zmiany i czekamy aż odświeży się lista.

ipzmianaudana

Jak widać zmiana adresu IP i maski podsieci się udała.

DODATKOWE OPCJE KONFIGURACJI


UWAGA! Przed przystąpieniem do zaawansowanej konfiguracji trzeba ustawić statyczny adres naszej karty sieciowej. Przełącznik domyślnie posiada IP 192.168.0.1 i maskę podsieci 255.255.255.0 więc musimy tak ustawić adres statyczny karty aby być w tej samej podsieci ale o innym adresie IP, w tym wypadku powinna wyglądać tak:

ipnic

Logujemy się używając menu Login.

login

Od razu po zalogowaniu otwiera się strona w której widzimy podstawowe informacje o przełączniku.

menu

Najważniejsze z dostępnych opcji krótko zostaną opisane.

W menu IP Setting dostępne opcje umożliwiają zmianę adresu IP, maski podsieci, bramy domyślnej oraz jest możliwość włączenia otrzymywania tych danych z serwera DHCP.

ipsettings2menu

W menu User Account możemy zmienić hasło administratora .

userW zakładce Switching w menu Port Setting możemy włączyć i wyłączyć porty, zmienić prędkość transmisji wybranych portów, włączyć sterowaniem przepływem danych (ang. flow control).

port-setting

Dodaj komentarz