KONSOLA MMC I JEJ PRZYSTAWKI

Program MMC, czyli Microsoft Management Console  to konsola obsługi narzędzi administracyjnych (tzw. przystawek).

Przystawki służą do wykonywania zadań naprawczych oraz administracyjnych.


 

Menu Start –> Uruchom –> nazwa z rozszerzeniem “msc” –> OK.

Okno konsoli jest podzielone pionowo na dwie części (użytkownik może również korzystać z menu oraz paska narzędzi). W lewej części okna znajduje się drzewo konsoli, w którym jest wyświetlana lista dostępnych narzędzi. Prawa część to okno szczegółów, w którym wyświetlane są wybrane obiekty oraz ich właściwości.


Przykładowo wpisanie “devmgmt.msc” otworzy przystawkę “Menadżer urządzeń“. Niektóre przystawki wymagają podniesienia uprawnień. Wtedy należy uruchomić konsolę w trybie administratora.

Obecność przystawki jest zależna od systemu operacyjnego oraz obecności dodatkowego oprogramowania. Przykładowo Microsoft Windows 10 wersja: Home wymaga instalacji przystawek przez użytkownika.

Taki widok informuje nas o nieskonfigurowanej konsoli MMC:

Bez tytułu


DODAWANIE PRZYSTAWEK

Następną czynnością, jaką należy wykonać jest dodanie przystawek:

 1. W menu Plik wybierz Dodaj/Usuń przystawkę…
 2. W oknie Dodaj/Usuń przystawkę kliknij przycisk Dodaj…

Na ekranie pojawi się okno Dodawanie przystawki autonomicznej wraz z listą dostępnych przystawek oraz krótkim opisem każdej z nich. Lista ta może się różnić na poszczególnych komputerach, ponieważ zależy od zainstalowanych aplikacji oraz narzędzi administracyjnych.

 1. Wybierz przystawkę, która Cię interesuje i kliknij Dodaj.

W przypadku niektórych przystawek może pojawić się dodatkowe okno konfigurujące opcje wybranej przystawki. Jeśli tak się stanie, wybierz odpowiednie parametry działania przystawki.

 1. Kliknij Zamknij, aby zamknąć okno dodawania przystawek.

Tryby pracy konsoli

Każda konsola może być zapisana w jednym z czterech trybów pracy. Każdy z trybów definiuje opcje dostępu do konsoli:

 • Tryb autorski
  Zezwala użytkownikowi na pełny dostęp do funkcji konsoli MMC. Użytkownik może dodawać przystawki, tworzyć nowe okna, edytować parametry pracy przystawek.

 

 • Tryb użytkownika pełny dostęp
  Daje użytkownikowi pełny dostęp do konsoli, lecz nie pozwala na dodawanie i usuwanie przystawek oraz zmianę właściwości. Wszystkie pozostałe funkcje są włączone.

 

 • Tryb użytkownika – ograniczony dostęp, wiele okien
  Pozwala na dostęp wyłącznie do tych obszarów drzewa konsoli, które były widoczne w momencie zapisywania konsoli, tworzenie nowych okien. Możliwość zamykania istniejących okien jest niedostępna.

 

 • Tryb użytkownika – ograniczony dostęp, jedno okno
  Ustawienie najbardziej restrykcyjne, różni się od poprzedniego dodatkowym ograniczeniem w postaci braku możliwości tworzenia dodatkowych okien.

Domyślnie konsola jest zapisywana w trybie autorskim.


ZMIANA TRYBU KONSOLI

 1. Z menu Plik wybierz Opcje…
 2. Na karcie Konsola z listy rozwijalnej Tryb konsoli wybierz odpowiedni tryb.
 3. Gdy zostanie wybrany inny tryb niż Tryb autorski, uaktywnią się dwa pola wyboru.
 4. Aby wyłączyć możliwość zapisywania ustawień konsoli, zaznacz pole wyboru Nie zapisuj zmian w tej konsoli.
 5. Gdy pole wyboru Zezwalaj użytkownikowi na dostosowywanie widoków jest zaznaczone, użytkownik może zmieniać ustawienia, w przeciwnym przypadku niedostępna jest menu Widok Dostosuj…które wywołuje okno Dostosowywanie widoku.

W oknie Dostosowywanie widoku można wybrać, które elementy konsoli będą widoczne podczas pracy.


LISTA PRZYSTAWEK

azman.msc                 —-> Menedżer autoryzacji
certmgr.msc             —-> Certyfikaty
certsrv.msc               —-> Urząd certyfikacji
certtmpl.msc            —-> Szablony certyfikatów
ciadv.msc                    —-> Usługa indeksowania
comexp.msc               —-> Usługi składowe
compmgmt.msc       —-> Zarządzanie komputerem
dcpol.msc                    —-> Domyślne ustawienia zabezpieczeń kontrolera domeny
devmgmt.msc            —-> Menadżer urządzeń
dfrg.msc                       —-> Defragmentator dysków
dfsgui.msc                  —-> Rozproszony system plików (DFS)
dhcpmgmt.msc         —-> Menedżer DHCP
diskmgmt.msc          —-> Zarządzanie dyskami
dnsmgmt.msc           —-> Menedżer DNS
domain.msc               —-> Domeny i relacje zaufania usługi Active Directory
dompol.msc               —-> Domyślne ustawienia zabezpieczeń domeny
dsa.msc                        —-> Użytkownicy i komputery usługi Active Directory
dssite.msc                    —-> Lokacje i usługi Active Directory
eventvwr.msc            —-> Podgląd zdarzeń
fsmgmt.msc               —-> Foldery udostępnione
filesvr.msc                 —-> Zarządzanie serwerem plików
gpedit.msc                 —-> Zasady grupy
gpmc.msc                    —-> Zarządzenie zasadami grupy
ias.msc                        —-> Usługa uwierzytelniania internetowego
iis.msc                         —-> Menedżer internetowych usług informacyjnych (IIS)
lusrmgr.msc             —-> Użytkownicy i grupy lokalne
napclcfg.msc             —-> Konfiguracja klienta ochrony dostępu do sieci
ntmsmgr.msc           —-> Magazyn wymienny
ntmsoprq.msc          —-> Żądania operatora magazynu wymiennego
perfmon.msc             —-> Wydajność (Monitor niezawodności i wydajności)
printmanagement.msc —-> Zarządzanie drukowaniem
rrasmgmt.msc          —-> Routing i dostęp zdalny
rsop.msc                      —-> Wynikowy zestaw zasad
secpol.msc                 —-> Ustawienia zabezpieczeń lokalnych
services.msc              —-> Usługi
taskschd.msc            —-> Harmonogram zadań
tapimgmt.msc          —-> Telefonia
tpm.msc                     —-> Zarządzanie modułem TPM na komputerze lokalnym
tscc.msc                     —-> Konfiguracja usług terminalowych\Połączenia
tsmmc.msc               —-> Pulpity zdalne
wf.msc                         —-> Zapora systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi
wmimgmt.msc        —-> Sterowanie usługą WMI (Windows Management Infrastructure)

Dodaj komentarz