Konta w Linux- terminal

W Linuxie mamy możliwość pracy w terminalu oraz  za pomocą interfejsów służących, np. do tworzenia kont użytkowników. Tutaj przedstawię jak poradzić sobie z operacjami na kontach użytkownika w terminalu.

W celu utworzenia nowego konta skorzystamy z polecenia o składni : useradd [OPCJE] LOGIN

Opcje polecenia wpisujemy po myślniku ” ” .
-G -pozwala zdefiniować przynależność nowego użytkownika do istniejących grup.
-m – definiuje katalog domowy użytkownika.
-e – pozwala określic datę wygaśnięcia konta.
-c – informacje o użytkowniku.

screen

Stworzyłem użytkownika o nazwie romek z komentarzem umieszczonym po opcji -c.  Po wpisaniu polecenia jesteśmy poproszeni o podanie hasła dla nowo utworzonego konta. W tym poleceniu skorzystałem również ze słowa sudo, ponieważ do tego zabiegu potrzebujemy uprawnień konta root.

 

Teraz przejdźmy do ustawiania haseł. Hasło do istniejącego konta dodajemy używając polecenia : passwd [OPCJE] LOGIN .

Linux zapyta wówczas w oknie dialogowym o nowe hasło.
Oprócz możliwości dodania hasła polecenie to posiada również inne opcje.
-d – usuwa hasło wybranego użytkownika
-e – hasło użytkownika jest ustawione jako nieaktualne co wymagaa od użytkownika natychmiastowej zmiany hasła po zalogowaniu
-i liczba_dni – liczba dni po ilu konto zostanie zablokowane po wygaśnięciu hasła
-l – blokada wybranego konta
-n liczba_dni – ustawia minimalną liczbę dni pomiędzy zmianami hasła. Jeżeli wpiszemy 0 to hasło będzie można zmienić kiedykolwiek.
-S – wyświetla status użytkownika lub wszystkich użytkowników, ale musimy wtedy użyć opcji -a
-u – odblokowanie wybranego konta
-w liczba_dni – określa na ilę dni przed wygaśnięciem hasła użytkownik zostanie ostrzeżony
-x liczba_dni – oznacza maksymalny wiek hasła, po przekroczeniu tych dni hasło musi zostać zmienione

 

screen2

W ten sposób usunęliśmy hasło konta romek.

 

Jeśli popełniliśmy błąd podczas tworzenia konta zawsze możemy go naprawić modyfikując konto.  Zrobimy wykorzystując                            polecenie : usermod [OPCJE] LOGIN.
Opcje tego polecenia w większości pokrywają się z opcjami polecenia useradd.
-c tekst – efektem będzie zmiana np. pełnej nazwy użytkownika
-d katalog_domowy – pozwala na zmianę katalogu domowego, jeżeli tej opcji użyje się z opcjią -m to zawartość katalogu zostanie przeniesiona do nowego katalogu.
-e MM/DD/RR – data, po której konto użytkownika zostanie wyłączone
-f liczba_dni – liczba dni po której zostanie wyłączone konto jeżeli hasło nie zostanie zmienione. 0 oznacza wyłączenie konta, natomiast -1 wyłącza tą cechę.
-g grupa – zmiana grupy podstawowej użytkownika
-G nazwa_grupy – dodanie użytkownika do grupy
-l login – oznacza ustawienie nowego loginu dla użytkownika
-L – blokada konta użytkownika
-U – odblokowanie konta użytkownika

screen3

Od teraz login konta romek to rafal.

Ostatnie polecenie, które przedstawię posłuży nam do usunięcia konta.

Korzystamy z polecenia : userdel [OPCJE] LOGIN.
Opcje polecenia:
-f – wymusza usunięcie konta użytkownika, nawet jeżeli użytkownik jest zalogowany.
-r – usuwa katalog domowy użytkownika.

screen4

 

Dodaj komentarz