Kości do gry w D&D w c++

Kości do gry w D&D w c++

#include  
#include
#include

int losowanie(int maxValue) // funkcja losująca wartość kostki
{
srand( time( NULL ) );

return (std::rand() % (maxValue – 1)) + 1; // zwraca wartość kostki
}

int jaka_kosc() // przechowuje wartość kostki
{
int kosc;

std::cout << “Wybierz swoja kosc podajac liczbe oczek” << std::endl // wybór rodzaju kostki
<< “4 oczek ” << std::endl
<< “6 oczek ” << std::endl
<< “8 oczek ” << std::endl
<< “10 oczek ” << std::endl
<< “12 oczek ” << std::endl;

do {
std::cin >> kosc;  //  wpisujemy ilość oczek naszej kości

switch(kosc) { // pola z naszymi kościami i ilością ich oczek
case 4:
case 6:
case 8:
case 10:
case 12:
break;
default:
std::cout << “nie ma takiej kosci” << std::endl << “podaj ponowie” << std::endl; // w przypadku kiedy podamy złą liczbę
kosc = 0;
break;
}
} while(kosc == 0);

return kosc;
}

int main() // Głowna funkcja wykonująca losowanko 
{
std::cout << “ilosc rzutow to 10” << std::endl; // podaje ile rzutów nam dano
for(int i = 0; i < 10; i ++){
auto kosc = jaka_kosc();
int wynik = 0; // wartości początkowe
int liczba_oczek = 0; // wartości początkowe
int zlam=0; // wartości początkowe

liczba_oczek = losowanie(kosc);

wynik += liczba_oczek;
std::cout << “wyniki pierwszego losowania to ” << liczba_oczek << std::endl; // podaje wynik działania funkcji kostki 

while(liczba_oczek == kosc); // jeśli wyrzucimy maksymalną ilość oczek kości powtórzy rzut tak zwany dubel

std::cout << “Ostateczny wynik to ” << wynik << std::endl; // podaje wyniki wszystkich losowań jeśli doszło do wyrzucenia tak zwanego dubla 

}

return 0;
}

Dodaj komentarz