Kurs MySQL 1# – Podstawowe polecenia

Cześć.
W dzisiejszym kursie nauczymy się podstawowych pojęć związanych z bazami danych oraz czym w ogóle jest baza danych zapraszam ;).

Otóż Baza danych (ang. Data base) – jest to zbiór danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami. W węższym znaczeniu obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla danego programu komputerowego specjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych. Program taki (często pakiet programów) nazywany jest „systemem zarządzania bazą danych” (ang.database management system, DBMS). (wiki) -> Baza Danych

 

Aby wykonać jakiekolwiek polecenia związane z bazą danych musimy posiadać serwer bazodanowy w tym przypadku wykorzystamy darmowy pakiet XAMPP -> download

Po instalacji XAMPP’a należy zaznaczyć opcję Apache oraz MySQL

4

 

Po “podświetleniu” na kolor zielony ikonek możemy przystąpić do pracy.
Na samym początku musimy się zalogować na konto root’a. Dlaczego akurat na konto administratora ? Ponieważ na tym koncie będziemy posiadać wszystkie uprawnienia takie jak tworzenie bazy, dodawanie rekordów, aktualizowanie ich na podstawowym koncie użytkownika takich uprawnień nie posiadamy dlatego jest to kluczowe.

Dobrze a zatem aby się zalogować musimy w naszym wierszu poleceń (CMD) podać bezpośrednią scieżkę do naszego katalogu

u mnie akurat jest to: D:\xampp\mysql\bin\

Do zalogowania się należy użyć komendy MySQL.exe -u root

Parametr -u służy do zaznaczenia logowania użytkownika,wyróżniamy kilka parametrów takich jak: -p (password) czy -h host

 

1

 

Po pomyślnym zalogowaniu serwer powinien nas przywitać jak poniżej.

 

2

 

A teraz zapraszam do krótkiego filmiku

 

 

Dodaj komentarz