Lekcja czternasta

Lekcja odbyła się dnia 06.06.2016r.

Zadanie 1.

Tablica (dwuwymiarowa) – tabliczka mnożenia.

Wykonanie:

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main()
{
int tabliczka[10][10], i, j;
for(i=0;i<10;i++)
{
for (j=0;j<10;j++)
{
printf(“%d \t”,(i+1)*(j+1));
}
printf(“\n”);
}
system(“pause”);
}

Działanie:

tablicamn

Zadanie 2.

Dynamicznie tworzona tabliczka mnożenia – tablica dwuwymiarowa.

Wykonanie:

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main()
{
int kolumna,wiersz,grubosc;
printf(“Podaj ilosc wierszy \n”);
scanf(“%d”,&kolumna);
printf(“Podaj ilosc kolumn \n”);
scanf(“%d”,&wiersz);
printf(“Podaj grubosc \n”);
scanf(“%d”,&grubosc);
int Tab[wiersz][kolumna][grubosc],i,j,k;
for(i=0;i<wiersz;i++)
{
for(j=0;j<kolumna;j++)
{
for(k=0;k<grubosc;k++)
{
Tab[i][j][k]=(i+1)*(j+1)*(k+1);
printf(“%d “,Tab[i][j][k]);
}
}
printf(“\n”);
}
system(“pause”);
}

Działanie:

tablicamn2

Dodaj komentarz