Lekcja czwarta

Lekcja odbyła się dnia 04.03.2016r.

Zad 1) Napisz program w języku C, który będzie pytał użytkownika, aby podał początek i koniec przedziału liczbowego. Następnie będzie wykonywana operacja sumowania elementów parzystych i nieparzystych i wyświetlany wynik końcowy w postaci:

Suma elementów parzystych to: …………

Suma elementów nieparzystych to: …………

Wykonanie:

#include<stdio.h>
int
poczatek, koniec, i, suma_parz, suma_nparz, ;
main()
{
printf(“Podaj poczatek przedzialu liczbowego: \n”);
scanf(“%d”, &poczatek);
printf(“Podaj koniec przedzialu liczbowego: \n”);
scanf(“%d”, &koniec);
for (i=poczatek; i<=koniec; i++)
{
if(i%2==0)
suma_parz=suma_parz+1;
else
suma_nparz=suma_nparz+1;
}
printf(“Suma elementow parzystych to: %d \n”,suma_parz);
printf(“Suma elementow parzystych to: %d \n”, suma_nparz);
system(“pause \n”);
}

Działanie:

Pn_1

Zad 2) Zmodyfikuj powyższe zadanie tak, aby program zliczał elementy parzyste i nieparzyste.

Wykonanie:

#include<stdio.h>
int poczatek, koniec,i,suma_parz, suma_nparz;
main()
{
printf(“Podaj poczatek przedzialu liczbowego:\n”);
scanf(“%d”, &poczatek);
printf(“Podaj koniec przedzialu liczbowego:\n”);
scanf(“%d”, &koniec);
for(i=poczatek; i<=koniec;i++)
{
if(i%2==0)
suma_parz=suma_parz+1;
else
suma_nparz=suma_nparz+1;
}
printf(“ilosc liczb parzystych: %d\n”, suma_parz);
printf(“ilosc liczb nieparzystych: %d\n”, suma_nparz);
system(“pause”);
}

Działanie:

Zmiana_nparz_parz

 

Dodaj komentarz