Lekcja druga

Lekcja odbyła się dnia 12.02.2016r.

Zad 1) Napisz program w języku C, który zapytawszy o dowolną liczbę oceni czy jest ona liczbą parzystą czy nieparzystą.

Wykonanie:

#include<stdio.h>
main()
{
int liczba;
printf(“Podaj liczbe: \n”);
scanf(“%d”,&liczba);
if (liczba %2 == 0) printf (“Parzysta. \n”);
else
printf(“Nieparzysta. \n”);
system (“pause”);
}

Działanie:

Parzysta
Nieparzysta

Zad 2) Napisz program w języku C, który będzie obliczał pierwiastki równania kwadratowego.

Postać ogólna:  ax2 + bx + c = 0

Krok 1: Wyznaczenie delty:  ∆ = b2 – 4ac

Krok 2: Sprawdzenie wartości delty:

a) Jeśli delta jest ujemna nie ma rozwiązań

b) Jeśli delta jest równa zero równanie ma jedno rozwiązanie:

Zerowy

c) Jeśli delta jest większa od zera równanie ma dwa rozwiązania:

Zerowy1 Zerowy2

Wykonanie:

#include<stdio.h>
main(void)
{
float a, b, c, delta,x0,x1,x2;
printf(“Podaj a: \n”);
scanf(“%f”, &a);
printf(“Podaj b: \n”);
scanf(“%f”, &b);
printf(“Podaj c: \n”);
scanf(“%f”, &c);
delta= b*b-4*a*c;
if (delta<0)printf(“Brak rozwiazan. \n”);
else if (delta==0)
{
x0=-b/(2*a);
printf(“Rownanie posiada jedno rozwiazanie: %.1f\n”,x0);
}
else if (delta>0)
{
x1=(-b-sqrt(delta))/(2*a);
x2=(-b+sqrt(delta))/(2*a);
printf(“Rownanie posiada dwa rozwiazania: %.1f %.1f\n”,x1, x2);
}
system(“pause”);
}

Działanie:

Kwadratowe1Kwadratowe2Kwadratowe3

Dodaj komentarz