Lekcja dwudziesta czwarta

Lekcja odbyła się dnia 29.11.2016r.

Zad 1.

Napisz program składający się z pól bitowych, a następnie wyświetl liczby w zależności od pola.

Wykonanie:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
struct pole_bitowe
{
unsigned int liczba1:2;
unsigned int liczba2:3;
unsigned int liczba3:4;
};
struct pole_bitowe bit={2,6,14};
printf(“Liczba1: %d\n”,bit.liczba1);
printf(“Liczba2: %d\n”,bit.liczba2);
printf(“Liczba3: %d\n”,bit.liczba3);
return 0;
}

Działanie:

pbitowe

 

Dodaj komentarz