Lekcja dwudziesta druga

Lekcja odbyła się dnia 08.11.2016r.

Zad 1.

Napisz program przy użyciu struktur, który po wprowadzeniu pseudonimu i wieku kierowcy oraz marki i roku produkcji samochodu wyświetli te dane na ekranie.

Wykonanie:

#include<stdio.h>
main()
{
struct kierowca
{
char pseudonim[30];
int wiek;
struct autko
{
char marka[30];
int rok;
}osobowe;
}rajdowy;
printf(“Podaj pseudonim: \n”);
scanf(“%s”,rajdowy.pseudonim);
printf(“Podaj wiek: \n”);
scanf(“%d”,&rajdowy.wiek);
printf(“Podaj marke: \n”);
scanf(“%s”,rajdowy.osobowe.marka);
printf(“Podaj rok: \n”);
scanf(“%d”,&rajdowy.osobowe.rok);
void wypisz()
{
printf(“Pseudonim to: %s \n”,rajdowy.pseudonim);
printf(“Wiek to: %d\n”,rajdowy.wiek);
printf(“Marka to: %s\n”,rajdowy.osobowe.marka);
printf(“Rok to: %d\n”,rajdowy.osobowe.rok);
}
wypisz();
system(“pause”);
}

Działanie:

kierowcastruct

Dodaj komentarz