Lekcja dwudziesta ósma

Lekcja odbyła się dnia 21.02.2017r.

Zad 1.

Napisz program z dwóch zaprzyjaźnionych klas, pierwszą o nazwie pacjent a drugą o nazwie pielęgniarka. Program ma umożliwić wprowadzenie imienia, nazwiska i numeru pacjenta a także późniejszą zmianę numeru pacjenta.

Wykonanie:

#include <iostream>
using namespace std;
class pacjent{
friend class pielegniarka;
private:
string imie;
string nazwisko;
string numer;
public:
void wprowadz_pacjenta(void);
void wypisz_pacjenta(void);
};
class pielegniarka{
private:
string nazwisko_pielegniarki;
public:
void zmien_numer(pacjent *p); //&p
};
void pacjent::wprowadz_pacjenta(void)
{
cout<<“Podaj imie:”<<endl;
cin>>imie;
cout<<“Podaj nazwisko:”<<endl;
cin>>nazwisko;
cout<<“Podaj numer:”<<endl;
cin>>numer;
}
void pacjent::wypisz_pacjenta()
{
cout<<“Imie: “<<imie<<endl;
cout<<“Nazwisko: “<<nazwisko<<endl;
cout<<“Numer: “<<numer<<endl;
}
void pielegniarka::zmien_numer(pacjent *p)
{
cout<<“Podaj nowy numer pacjenta: “<<endl;
cin>>p->numer; //p.numer
cout<<“Nowy numer: “<<p->numer<<endl;
}
int main()
{
pacjent chory;
chory.wprowadz_pacjenta();
chory.wypisz_pacjenta();
pielegniarka srodowiskowa;
srodowiskowa.zmien_numer(&chory);
chory.wypisz_pacjenta();
}

Działanie:

pielegniarkapacjent

Dodaj komentarz