Lekcja dwudziesta piąta

Lekcja odbyła się dnia 06.12.2016r.

Lekcja ta była początkiem programowania w języku C++.

Zad 1.

Napisz program składający się z klasy, która ma zawierać cechy danego obiektu oraz z dwóch funkcji:

umożliwiającą wprowadzenie cech obiektu oraz ich wypisanie.

Wykonanie:

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
class zawodnik
{
public:
string imie;
string nazwisko;
int szybkosc;
int hp;
void wczytaj()
{
cout<<“Podaj imie” << endl;
cin >> imie;
cout<<“Podaj nazwisko” << endl;
cin >> nazwisko;
cout<<“Podaj szybkosc” << endl;
cin >> szybkosc;
cout<<“Podaj hp” << endl;
cin >> hp;
}
void wypisz()
{
cout <<“Imie: “<< imie << endl;
cout <<“Nazwisko: ” << nazwisko << endl;
cout <<“Szybkosc: ” <<szybkosc << endl;
cout <<“Punkty zycia: ” <<hp << endl;
}
};
zawodnik sportowiec;
sportowiec.wczytaj();
sportowiec.wypisz();
return 0;
}

Działanie:

klasobiekt

Dodaj komentarz