Lekcja dwudziesta pierwsza

Lekcja odbyła się dnia 25.10.2016r.

Zad 1.

Napisz program przy użyciu struktury, który pozwoli na wprowadzenie danych o wybranym samochodzie a następnie wyświetli te wprowadzone dane.

Wykonanie:

#include<stdio.h>
struct autko
{
char model[20];
char marka[15];
int rocznik;
float moc;
}samochodzik;
main()
{
printf(“Podaj model:\n”);
scanf(“%s”,samochodzik.model);
printf(“Podaj marke:\n”);
scanf(“%s”,samochodzik.marka);
printf(“Podaj rocznik:\n”);
scanf(“%d”,&samochodzik.rocznik);
printf(“Podaj moc:\n”);
scanf(“%f”,&samochodzik.moc);
printf(“Model to: %s\n”,samochodzik.model);
printf(“Marka to: %s\n”,samochodzik.marka);
printf(“Rocznik to: %d\n”,samochodzik.rocznik);
printf(“Moc: %0.0f\n”,samochodzik.moc);
system(“pause”);
};

Działanie:

autostruct

Dodaj komentarz