Lekcja dwudziesta siódma

Lekcja odbyła się dnia 07.02.2017r.

Zad 1.

Napisz program złożony z dwóch klas, każda ma zawierać zdefiniowany konstruktor i destruktor.

Zdefiniuj klasę o nazwie samolot o następujących polach publicznych:

 • model (typ łańcuchowy)
 • waga (typ całkowity)
 • rozpietość_skrzydeł (typ całkowity)
 • nagłówek metody wypisz_samolot
 • deklaracja konstruktora klasy samolot
 • deklaracja destruktora klasy samolot

W klasie samolot należy zagnieździć klasę o nazwie pilot o następujących polach publicznych:

 • nazwisko (typ łańcuchowy)
 • stanowisko (typ łańcuchowy)
 • staż_pracy (typ całkowity)
 • nagłówek metody wypisz_pilot
 • deklaracja konstruktora klasy pilot
 • deklaracja destruktora klasy pilot

Wykonanie:

#include <iostream>
using namespace std;
class samolot
{
public:
string model;
int waga;
int rozpietosc_skrzydel;
void wypisz_samolot();
samolot();
~samolot();
class pilot
{
public:
string nazwisko;
string stanowisko;
int staz_pracy;
void wypisz_pilot();
pilot();
~pilot();
};
};
samolot::samolot()
{
model = “AIRBUS”;
waga = 3000;
rozpietosc_skrzydel = 200;
}
samolot::pilot::pilot()
{
nazwisko = “Johnson”;
stanowisko = “Kapitan”;
staz_pracy = 5;
}
samolot::~samolot()
{
cout<<“Usunieto samolot”<<endl;
}
samolot::pilot::~pilot()
{
cout<<“Usunieto pilota”<<endl;
}
void samolot:: wypisz_samolot()
{
cout<<“Model: “<<model<<endl;
cout<<“Waga: “<<waga<<endl;
cout<<“Rozpietosc skrzydel: “<<rozpietosc_skrzydel<<endl;
}
void samolot::pilot:: wypisz_pilot()
{
cout<<“Nazwisko: “<<nazwisko<<endl;
cout<<“Stanowisko: “<<stanowisko<<endl;
cout<<“Staz pracy: “<<staz_pracy<<endl;
}
int main()
{
samolot pasazerski;
samolot::pilot lotnik;
pasazerski.wypisz_samolot();
lotnik.wypisz_pilot();
}

Działanie:

konstrdestr

Dodaj komentarz