Lekcja dwudziesta szósta

Lekcja odbyła się dnia 13.12.2016r.

Zad 1.

Napisz program składający się z klasy zawierającej cechy zdefiniowane jako prywatne i publiczne danego obiektu, funkcji umożliwiających wprowadzaniech cech, wyświetlanie ich oraz ewentualną późniejszą ich zmiane. Zastosuj operatory widoczności.

Wykonanie:

#include <iostream>
#include <stdlib.h>
using namespace std;
class komputer
{
private:
char plyta_glowna[25];
char model_procesora[20];
char szybkosc_procesora[15];
char obslugiwana_pamiec[25];
char chipset[15];
public:
//Metody, void – puste
void wprowadz_parametry_komputera(void);
void wypisz_informacje_o_komputerze(void);
void zmiana_plyty_glownej(void);
};
void komputer::wprowadz_parametry_komputera(void)
{
cout<<“Podaj model plyty glownej:”<<endl;
cin>>plyta_glowna;
cout<<“Podaj model procesora:”<<endl;
cin>>model_procesora;
cout<<“Podaj szybkosc procesora:”<<endl;
cin>>szybkosc_procesora;
cout<<“Podaj rodzaj obslugiwanej pamieci:”<<endl;
cin>>obslugiwana_pamiec;
cout<<“Podaj model chipsetu:”<<endl;
cin>>chipset;
};
void komputer::wypisz_informacje_o_komputerze(void)
{
cout<<“Plyta glowna:”<<plyta_glowna<<endl;
cout<<“Model procesora:”<<model_procesora<<endl;
cout<<“Szybkosc procesora:”<<szybkosc_procesora<<endl;
cout<<“Rodzaj obslugiwanej pamieci:”<<obslugiwana_pamiec<<endl;
cout<<“Model chipsetu:”<<chipset<<endl;
};
void komputer::zmiana_plyty_glownej(void)
{
cout<<“Podaj nowy model plyty glownej:”<<endl;
cin>>plyta_glowna;
};
int main()
{
komputer stacjonarny;
stacjonarny.wprowadz_parametry_komputera();
system(“cls”);// Czyszczenie ekranu (potrzebne stdlib.h
stacjonarny.wypisz_informacje_o_komputerze();
stacjonarny.zmiana_plyty_glownej();
stacjonarny.wypisz_informacje_o_komputerze();
return 0;
}

Działanie:

kompclass01

kompclass02

Dodaj komentarz