Lekcja dwudziesta trzecia

Lekcja odbyła się dnia 15.11.2016r.

Zad 1.

Napisz program, przy użyciu tablic struktur, który po podaniu ilości wprowadzonych samochodów będzie  w pętli prosił nas o wpisanie informacji na ich temat, po czym wyświetli wprowadzone dane.

Wykonanie:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int i,aktualna_ilosc=0;
struct autko
{
char marka[30];
char model[20];
float pojemnosc;
int rok;
};
int main()
{
int ilosc;
printf(“Podaj ile aut chcesz wprowadzic: “);
scanf(“%d”,&ilosc);
struct autko samochod[ilosc];
for(i=0;i<ilosc;i++)
{
printf(“Podaj marke: “);
scanf(“%s”,samochod[i].marka);
printf(“Podaj model: “);
scanf(“%s”,samochod[i].model);
printf(“Podaj rok: “);
scanf(“%d”,&samochod[i].rok);
printf(“Podaj pojemnosc: “);
scanf(“%f”,&samochod[i].pojemnosc);
aktualna_ilosc++;
system(“cls”);
}
for(i=0;i<aktualna_ilosc;i++)
{
printf(“Marka to: %s\n”,samochod[i].marka);
printf(“Model to: %s\n”,samochod[i].model);
printf(“Rok to: %d\n”,samochod[i].rok);
printf(“Pojemnosc to: %f\n”,samochod[i].pojemnosc);
printf(“\n”);
}
return 0;
}

Działanie:

przstructauto

postructauto

Dodaj komentarz