Lekcja dwudziesta

Lekcja odbyła się dnia 18.10.2016r.

Zad 1.

Stwórz program, który umożliwi nam utworzenie pliku we wskazanej lokalizacji zawierający wprowadzone przez nas dane, a następnie wyświetli zawartość utworzonego pliku.

Wykonanie:

#include<stdio.h>
main()
{
FILE *plik;
char imie[20], nazwisko[25];
char sciezka[50];
int wiek;
printf(“Podaj imie:\n”);
scanf(“%s”,imie);
printf(“Podaj nazwisko:\n”);
scanf(“%s”,nazwisko);
printf(“Podaj wiek: \n”);
scanf(“%d”,&wiek);
printf(“Gdzie zapisac plik:\n”);
scanf(“%s”,sciezka);
plik=fopen(sciezka,”a”);
if(plik==NULL) printf(“Nie ma takiego pliku\n”);
else
{
printf(“Plik istnieje\n”);
fprintf(plik,”%s\n”,imie);
printf(“%s\n”,imie);
fprintf(plik,”%s\n”,nazwisko);
printf(“%s\n”,nazwisko);
fprintf(plik,”%d\n”,wiek);
printf(“%d\n”,wiek);
}
fclose(plik);
system(“pause”);
}

Działanie:

zapisodczyt

Dodaj komentarz