Lekcja dwunasta

Lekcja odbyła się dnia 30.05.2016r.

Zadanie 1.

Napisz program, który wypisze rozmiar elementu typu int w pamięci oraz rozmiar tablicy. Poza tym program ma wypisać elementy ówcześnie zdefiniowanej tablicy.

Wykonanie:

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main()
{
int liczba,tab[10],i=0;
printf(“Rozmiar elementu typu int zajmuje w pamieci: %d \n”,sizeof(liczba));
printf(“Rozmiar tablicy to: %d \n”,sizeof(tab));
for(i; i<10; i++)
{
tab[i]=i+1;
printf(“%d \n”, tab[i]);
}
system(“pause”);
}

Działanie:

tabpamiec

Dodaj komentarz