Lekcja dziesiąta

Lekcja odbyła się dnia 20.05.2016r.

Zadanie 1.

Napisz program umożliwiający obserwację działania wskaźników w języku C, pokazujący ilość zarezerwowanego miejsca w pamięci i adresy poszczególnych zmiennych.

Wykonanie:

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main()
{
int a;
float b;
double c;
char d;
printf(“Ilosc zarezerwowanego miejsca w pamieci w B to: %d \n”,sizeof(a));
printf(“Ilosc zarezerwowanego miejsca w pamieci w B to: %d \n”,sizeof(b));
printf(“Ilosc zarezerwowanego miejsca w pamieci w B to: %d \n”,sizeof(c));
printf(“Ilosc zarezerwowanego miejsca w pamieci w B to: %d \n”,sizeof(d));
printf(“Adres zmiennej: %x \n”,&a);
printf(“Adres zmiennej: %x \n”,&b);
printf(“Adres zmiennej: %x \n”,&c);
printf(“Adres zmiennej: %x \n”,&d);
printf(“Adres zmiennej: %p \n”,&a);
printf(“Adres zmiennej: %p \n”,&b);
printf(“Adres zmiennej: %p \n”,&c);
printf(“Adres zmiennej: %p \n”,&d);
system(“pause”);
}

Działanie:

Wskaźniki

 

Dodaj komentarz