Lekcja dziewiąta

Lekcja odbyła się dnia 16.05.2016r.

Zadanie 1.

Napisz program w języku C (z wykorzystaniem funkcji), który będzie sprawdzał, czy dwie proste o zadanych równaniach są do siebie równoległe czy też prostopadłe.

y=ax+b równanie pierwszej prostej

y=cx+d równanie drugiej prostej

a,c – współczynniki kierunkowe

  • proste są równoległe, kiedy ich współczynniki kierunkowe są równe
  • proste są prostopadłe, kiedy iloczyn współczynników kierunkowych jest równy -1

Wykonanie – program napisany z odgórnie podanymi wartościami:

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
float a,c;
float Sprawdz(float a, float c)
{
/*printf(“Podaj wspolczynnik a:\n”);
scanf(“%f”, &a);
printf(“Podaj wspolczynnik c:\n”);
scanf(“%f”, &c);*/
if (a==c)
printf(“Proste sa rownolegle\n”);
if (a*c==-1)
printf(“Proste sa prostopadle\n”);
}
main()
{
/*float a,c;*/
Sprawdz(2,-0.5);
system(“pause”);
}

Działanie:

Proste

Zadanie 2.

Napisz program w języku C (z wykorzystaniem funkcji), który będzie sprawdzał, czy punkt
o współrzędnych (a,b) należy do brzegu, wnętrza czy zewnętrza okręgu.

  • (x-a)2 + (y-b)2 = r2 brzeg
  • (x-a)2 + (y-b)2 < r2 wnętrze
  • (x-a)2 + (y-b)2 > r2 zewnętrze

Wykonanie:

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
sprawdz(float a, float b,float x,float y, float r)
{
printf(“Podaj a:\n”);
scanf(“%f”, &a);
printf(“Podaj b:\n”);
scanf(“%f”, &b);
printf(“Podaj x:\n”);
scanf(“%f”, &x);
printf(“Podaj y:\n”);
scanf(“%f”, &y);
printf(“Podaj r:\n”);
scanf(“%f”, &r);
if(pow((x-a),2)+pow((y-b),2)== pow(r,2)) printf(“Punkt lezy na brzegu okregu\n”);
else
if(pow((x-a),2)+pow((y-b),2)< pow(r,2)) printf(“Punkt lezy we wnatrz okregu\n”);
else
if(pow((x-a),2)+pow((y-b),2)> pow(r,2)) printf(“Punkt lezy na zewnatrz okregu\n”);
}
main()
{
float a,b,x,y,r;
sprawdz(a,b,x,y,r);
system(“pause”);
}

Działanie:

Punkt-okrąg

 

Dodaj komentarz