Lekcja dziewiętnasta

Lekcja odbyła się dnia 11.10.2016r.

Zad 1.

Napisz program, który sprawdzi czy wybrany plik istnieje oraz wyświetli zawartość tego pliku.

Wykonanie:

#include<stdio.h>
main()
{
char c;
FILE *pliczek;
if ((pliczek=fopen(“tekst.txt”,”r”))==NULL)
{
printf(“Nie ma takiego pliku.\n”);
}
else{
printf(“Plik istnieje.\n”);
}
/*c=fgetc(pliczek);
fputc(c,pliczek);
printf(“Zawartosc wynosi: %c\n”,c);*/
while ((c=fgetc(pliczek))!=EOF) //wczytuje znaki z pliku
//putchar(c); //wypisuje znak
printf(“%c\n”,c);
fclose(pliczek);
system(“pause”);
}

Działanie:

pliki1

Dodaj komentarz