Lekcja jedenasta

Lekcja odbyła się dnia 23.05.2016r.

Zadanie 1.

Napisz program z wykorzystaniem wskaźników, który będzie wskazywał na wartość podanej zmiennej.

Wykonanie:

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main()
{
char *wskaznik;
int wartosc;
char zm1=’A’; //deklaracja zmiennej typu calkowitego z wartoscia A
printf(“Adres zmiennej zm1: %p \n”,&zm1);
wskaznik=&zm1; //przypisujemy zmiennej wskaznik adres zmiennej zm1
printf(“Adres zmiennej wskaznik: %p \n”,&wskaznik);
wartosc=*wskaznik; //przypisanie zmiennej wartosc wskaznika
printf(“Wartosc zmiennej wartosc wynosi %c \n”,wartosc);
system(“pause”);
}

Działanie:

wskaźniki-zmienna

Dodaj komentarz