Co to jest “KOR-ALGOL”?

Koło naukowe programistów KOR-ALGOL to nowa inicjatywa zrzeszająca  młodzież klas 1,2 oraz 3 Technikum kształcącym w zawodzie technik informatyk.

Aktualnie koło liczy 21 uczniów, ale liczba chętnych jest coraz większa.
W Technikum kształcącym w zawodzie technik informatyk uczniowie
poznają wiele języków programowania oraz języków i narzędzi służących
do zarządzania stronami WWW oraz bazami danych: HTML, CSS, JavaScript,
PHP, SQL, MySQL, VBA, dialekty i rozszerzenia prezentowanych standardów.
Uczestnicy koła naukowego programistów KOR-ALGOL programują w języku
C/C++. Wybór podyktowany został m.in. obecną formą kształcenia zawodowego,
która objęła młodzież w roku szkolnym 2012/2013 i która to ukierunkowuje
kształcenie związane z zagadnieniami programistycznymi raczej w kierunku
projektowania i zarządzania stronami WWW, aplikacjami internetowymi,
bazami danych. Zwrócono również uwagę na fakt zapotrzebowania rynku pracy
oraz możliwość dalszej kontynuacji nauki na studiach związanych z branżą
informatyczną.
W ramach pracy koła naukowego w przyszłym roku szkolnym planowana jest
rywalizacja w programowaniu indywidualnym oraz grupowym, która będzie miała
formę zawodów (konkursu).
Zaplanowano również rozszerzenie możliwości działalności koła naukowego.
Chcemy zachęcić młodzież gimnazjalną do corocznej rywalizacji w programowaniu
indywidualnym oraz grupowym, której będziemy głównym inicjatorem. Już na
etapie wczesnej edukacji można uczyć się pisać nieskomplikowane programy
w różnych językach programowania, zdobywając doświadczenie tak potrzebne
później w dalszej edukacji czy pracy.
Nazwa koła naukowego programistów odnosi się do języka ALGOL, który odegrał
ważną rolę w historii informatyki. Był pierwszym z niewielu języków
zdefiniowanych w sposób formalny przed implementacją, który odniósł
pewien sukces przemysłowy. Przedrostek KOR i nazwa tego języka
utworzyła nazwę Naszego koła naukowego, kojarzoną z dobranocką dla
dzieci “Miś KORALGOL”. I tak postać “misia” stała się maskotką Naszego
koła oraz znalazła się w logo.

A oto nasze dewizy, których się trzymamy:

“UNIX to w zasadzie prosty system operacyjny, jednak musisz być geniuszem
aby zrozumieć prostotę” – twórca C, Dennis Ritchie
“Problem z programistami jest taki, że nigdy nie da się powiedzieć,
co robią, zanim nie jest za późno” – Seymour Cray

“Ludzie którzy myślą że wiedzą wszystko naprawdę irytują tych z nas,
którzy wiedzą że nie wiemy” – twórca C++, Bjarne Stroustrup

 
Dnia 5 lutego 2016r. odbyło się pierwsze spotkanie Koła Naukowego Programistów “KOR-ALGOL”.
Uczniowie na pierwszej lekcji nauczyli się obsługi programu Dev c++ na którym będą uczyć się programowania.

Zajęcia prowadzi Pan Prof. Krzysztof Mucha w każdy poniedziałek i piątek od godziny 14:00 do godziny 15:00.

Zapraszamy wszystkich chętnych!

 

Dodaj komentarz