Lekcja osiemnasta

Lekcja odbyła się dnia 04.10.2016r.

Zad 1.

Napisz program, który za pomocą funkcji obliczy i poda wynik sumy, iloczynu i różnicy dwóch podanych liczb.

Wykonanie:

#include<stdio.h>
float suma,iloczyn,roznica;
void oblicz(float a,float b, float *s, float *i, float *r)
{
*s=a+b;
*i=a*b;
*r=a-b;
return;
}
wypisz()
{
printf(“Suma wynosi: %0.2f\n”,suma);
printf(“Iloczyn wynosi: %0.2f\n”,iloczyn);
printf(“Roznica wynosi: %0.2f\n”,roznica);
}
main()
{ float a,b;
printf(“Podaj liczbe a: \n”);
scanf(“%f”,&a);
printf(“Podaj liczbe b: \n”);
scanf(“%f”,&b);
oblicz(a,b,&suma,&iloczyn,&roznica);
wypisz();
system(“pause”);
}

Działanie:

funli

Dodaj komentarz