Lekcja ósma

Lekcja odbyła się dnia 13.05.2016r.

Zadanie 1

Napisz program w języku C (z wykorzystaniem funkcji), który będzie obliczał odległość między punktami.

Odl

Wykonanie:

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
float odleglosc(float xa, float ya, float xb, float yb)
{
float odl;
printf(“Podaj wspolrzedna xa: \n”);
scanf(“%f”,&xa);
printf(“Podaj wspolrzedna ya: \n”);
scanf(“%f”,&ya);
printf(“Podaj wspolrzedna xb: \n”);
scanf(“%f”,&xb);
printf(“Podaj wspolrzedna yb: \n”);
scanf(“%f”,&yb);
odl=sqrt(pow((xb-xa),2)+pow((yb-ya),2));
printf(“Odleglosc to: %0.2f \n”,odl);
}
main()
{
float xa,ya,xb,yb;
odleglosc(xa,ya,xb,yb);
while (!kbhit());
}

Działanie:

Odl1

Dodaj komentarz