Lekcja piąta

Lekcja odbyła się dnia 11.03.2016r.

Zad 1) Napisz program w języku C, który będzie pobierał od użytkownika następujące elementy: {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 }. Zadaniem programu będzie wyznaczenie sumy oraz średniej arytmetycznej elementów wczytanych przez użytkownika.

Uwaga: Dla listy elementów przedstawionej w zadaniu wynik powinien być następujący:

Suma elementów wynosi: 110

Średnia arytmetyczna elementów wynosi: 11

Wykonanie:

#include<stdio.h>
int i, ilosc;
float liczba,suma, srednia;
main()
{
printf(“Ile liczb chcesz wczytac?:\n”);
scanf(“%d”, &ilosc);
for(i=0;i<ilosc;i++)
{
printf(“Wprowadz liczbe: \n”);
scanf(“%f”, &liczba);
suma=suma+liczba;
}
srednia=suma/ilosc;
printf(“Suma wynosi: %.2f\n”, suma);
printf(“Srednia arytmetyczna: %.2f\n”, srednia);
system(“pause”);
}

Działanie:

srednia

Dodaj komentarz