Lekcja pierwsza

Lekcja odbyła się dnia 08.02.2016r.

Zad 1) Napisz program w języku C, który zapyta o promień koła, a następnie obliczy i wypisze jego pole i obwód.

Odpowiedz:

#include<stdio.h>
#include<matma.h>
//#define PI 3.14
main()
{
float r, pole, obwod;
//const float pi=3.14;
printf(“Podaj promien: \n”);
scanf(“%f”,&r);pole=PI*pow(r,2);
obwod=2*PI*r;printf(“Pole: %f \n”,pole);
printf(“Obwod: %0.3f \n”,obwod);system(“pause”);
}

 

Zad 2) Napisz program w języku C, który zapyta o imię a następnie je wypisze.

Odpowiedz:

#include<stdio.h>
#include<matma.h>main()
{
char imie[20];
printf(“Podaj imie: \n”);
scanf(“%s”,&imie);printf(“imie to: %s”,imie);system(“pause”);

Dodaj komentarz