Lekcja piętnasta

Lekcja odbyła się dnia 10.06.2016r.

Zadanie 1.

Stwórz program z dwoma tabelami, które będą zawierały tekst: Systemy operacyjne. W pierwszej tabeli jako ciąg znaków,w  drugiej jako pojedyncze znaki. Następnie wyświetl ich rozmiar i z drugiej tabeli wypisz najpierw ostatni znak a później wszystkie znaki.

Wykonanie:

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main()
{
int i;
char przedmiot1[]={“Systemy Operacyjne”};
char przedmiot2[]={‘S’ , ‘y’ , ‘s’ , ‘t’ , ‘e’ , ‘m’ , ‘y’ , ‘ ‘ , ‘O’ , ‘p’ , ‘e’ , ‘r’ , ‘a’ , ‘c’ , ‘y’ , ‘j’ , ‘n’ , ‘e’};
printf(“%d \n”,sizeof(przedmiot1));
printf(“%d \n”,sizeof(przedmiot2));
printf(“%c \n\n”,przedmiot2[17]);
for(i=0;i<18;i++)
{
printf(“%c \n”,przedmiot2[i]);
}
system(“pause”);
}

Działanie:

tablicaelerzm

Dodaj komentarz