Lekcja siedemnasta

Lekcja odbyła się dnia 27.09.2016r.

Zad 1.

Napisz program, który poprosi nas o wpisanie dwóch łańcuchów znaków,  a po ich wpisaniu:

  • Wyznaczy ich długości
  • Porówna je
  • Zamieni litery w jednym na małe a w drugim na duże
  • Połączy je i wypisze ze spacją lub bez spacji

Wykonanie:

#include<stdio.h>
main()
{
char s1[20],s2[20],zlacz[40],sp[20];
printf(“Podaj pierwszy lancuch: \n”);
scanf(“%s”,s1);
printf(“Podaj drugi lancuch: \n”);
scanf(“%s”,s2);
//Wyznaczanie dlugosci lancuchow
printf(“Dlugosc pierwszego lancucha to: %d\n”,strlen(s1));
printf(“Dlugosc drugiego lancucha to: %d\n”,strlen(s2));
//Porównywanie lancuchow
if(strcmpi(s1,s2)!=0) printf(“Lancuchy sa rozne. \n”);
else printf(“Lancuchy sa identyczne. \n”);
//Zamiana liter na duze i male
printf(“%s\n”,strlwr(s1));
printf(“%s\n”,strupr(s2));
//Sklejanie lancuchow
//printf(“%s\n”,strcat(s1,s2));
//Ze spacją
strcpy(sp,” “);
strcat(s1,sp);
strcpy(zlacz,s1);
strcat(zlacz,s2);
printf(“%s\n”,zlacz);
//Bez spacji
/*strcat(s1,s2);
printf(“%s\n”,s1);*/
system(“pause”);
}

Działanie:

landl

Dodaj komentarz