Lekcja siódma

Lekcja odbyła się dnia 9.05.2016r.

Zadanie 1

Napisz program, który będzie wyznaczał pola i objętości trzech brył oraz będzie posiadał opcję, kiedy użytkownik dokona złego wyboru. W zadaniu wykorzystaj instrukcję wyboru Switch.
W zależności od dokonanego wyboru, użytkownik ma wprowadzać dane z klawiatury. Liczba PI powinna zostać zdefiniowana jako stała, nie jako zmienna (wykorzystaj odpowiednie słowo kluczowe). Wykorzystaj funkcję pow(), zmienne powinny zostać zadeklarowane
w odpowiednich etykietach.

Dane do zadania:

Kula:

Pole powierzchni całkowitej:                   r – promień

Objętość:

Obj1

Stożek:

Pole powierzchni całkowitej:          r – promień             l – tworząca stożka

Objętość:

Obj2                                           h – wysokość stożka

Walec:

Pole powierzchni całkowitej:          H – wysokość walca       r – promień

Objętość:

Obj3

Wykonanie:

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#define PI 3.14
main ()
{
char bryla;
float ppc,obj;
printf(“Podaj bryle: k-kula w-walec s-stozek \n”);
scanf(“%c”,&bryla);
switch(bryla)
{
case ‘k’:
{
float r;
printf(“Podaj promien: \n”);
scanf(“%f”,&r);
ppc=4*PI*pow(r,2);
obj=4./3*PI*pow(r,3);
printf(“Pole wynosi : %.2f \n”,ppc);
printf(“Objetosc wynosi: %.2f \n”,obj);
}
break;
case ‘w’:
{
float r,H;
printf(“Podaj promien: \n”);
scanf(“%f”,&r);
printf(“Podaj wysokosc: \n”);
scanf(“%f”,&H);
ppc=2*PI*r*(r+H);
obj=PI*pow(r,2)*H;
printf(“Pole wynosi : %.2f \n”,ppc);
printf(“Objetosc wynosi: %.2f \n”,obj);
}
break;
case ‘s’:
{
float r,h,l;
printf(“Podaj promien: \n”);
scanf(“%f”,&r);
printf(“Podaj wysokosc: \n”);
scanf(“%f”,&h);
l=sqrt(pow(h,2)+pow(r,2));
ppc=PI*r*(r+l);
obj=1./3*PI*pow(r,2)*h;
printf(“Pole wynosi : %.2f \n”,ppc);
printf(“Objetosc wynosi: %.2f \n”,obj);
}
break;
default: printf(“Nieprawidlowy wybor. \n”);
}
while (!kbhit());
}

Działanie:

Bryly

Dodaj komentarz