Lekcja szósta

Lekcja odbyła się dnia 14.03.2016r.

Zad 1) Napisz program w języku C, który będzie zliczał ilość klawiszy naciśniętych przez użytkownika. W zadaniu wykorzystaj instrukcję iteracyjną for, jako funkcję pobierającą klawisz wykorzystaj getch(), naciśnięcie klawisza ESC powoduje przerwanie wczytywania naciśniętych klawiszy i wyświetlenie wyniku w postaci zliczonej ilości naciśniętych klawiszy.

Wykonanie:

I sposób.

#include<stdio.h>
main()
{
int licznik=0;
char klawisz;
printf(“Program zlicza nacisniete klawisze – ESC koniec pracy \n”);
do
{
klawisz=getch();
licznik++;
printf(“%c\n”,klawisz);
}
while(klawisz!=27);
printf(“Ilosc nacisnietych klawiszy: %d \n”, licznik);
system (“pause”);
}

II sposób.

#include<stdio.h>
main()
{
int licznik=0;
printf(“Program zlicza nacisniete klawisze – ESC koniec pracy \n”);
for
( licznik;getch()!=27;licznik++
)
printf(“%d \n”, licznik);
system (“pause”);
}

Działanie:

klawisze

Dodaj komentarz