Lekcja trzynasta

Lekcja odbyła się dnia 03.06.2016r.

Zadanie 1.

Stwórz program, który będzie prosił o podanie elementów w celu stworzenia tablicy (jednowymiarowej), po czym wypisze te elementy.

Wykonanie:

#include <stdio.h>
#define N 12 //definiowanie rozmiaru tablicy
int main(void)
{
int tab[N];
int i;
/* wczytanie elementow tablicy */
for (i=0; i<N; i++)
{
printf(“Podaj liczbe nr %d: “,i+1);
scanf(“%d”,&tab[i]);
}
/* wyswietlenie elementow tablicy */
printf(“\nElementy tablicy:\n”);
for (i=0; i<N; i++)
printf(“%d “,tab[i]);
printf(“\n\n”);
system(“pause”);
}

Działanie:

tablicajw

 

 

Dodaj komentarz