Polecenia: LOAD DATA LOCAL INFILE & SOURCE

Import danych z pliku tekstowego do tabeli w bazie MySQL.

Na początku musimy przygotować:

pliki *.txt z zawartością tabel (dane wpisujemy po przecinku)

plik *.sql z poleceniami


Plik z rozszerzeniem .sql polecam zacząć od komendy:

drop database nazwa_bazy_danych; (W celu ewentualnych poprawek)


Dalsze kroki są stricte związane z tworzeniem bazy danych, czyli polecenia MySql. Kończąc polecenia mysql związane z projektowaniem bazy danych kończymy:

LOAD DATA LOCAL INFILE ‘sciezka_do_pliku_*.txt’ INTO TABLE nazwa_tabeli LINES TERMINATED BY ‘separator’ FIELDS TERMINATED BY ‘separator’;  (powtórzyć tyle razy, aby dołączyć wszystkie dane)

UWAGA! ścieżke do pliku .txt należy podawać “Po Linuksowemu”, tzn. “\” zamieniamy na “/”

SELECT * FROM nazwa_tabeli; (powtórzyć tyle razy, aby wyświetlić wszystkie tabele)


Przechodzimy teraz do wiersza poleceń, który uruchamiamy z uprawnieniami administratora. Poprzez polecenie “cd” z odpowiednimi przełącznikami aby dojść do folderu “MySql“.

Logujemy się:

MYSQL -H adres_IP -U nazwa_uzytkownika -P

Tutaj program zapyta się o hasło

Następnie wpisujemy polecenie:

SOURCE plik.sql 


I GOTOWE !

Dodaj komentarz