MySql: Dodawanie/usuwanie/modyfikacja kont użytkowników

Konta użytkowników są bardzo wygodnym sposobem na korzystanie z programu MySql. Oto kilka sposobów na dodawanie jak i usuwanie kont poszerzone o np.: hasło szyfrowane jak i niejawne.DODAWANIE KONT UŻYTKOWNIKÓW:

1. create user ‘nazwa_użytkownika’;

przykład: create user ‘Student1_2018’;

Ten sposób jest zarówno prosty i jak i szybki. To polecenie tworzy konto o podanej nazwie, ale bez hasła.2.insert into nazwa_tabeli(jedno_pole,drugie_pole) values (wartosc_1pola,wartosc_2pola);

przykład nr 1: insert into user(nazwa,haslo) values (‘student1_2018′,’haslo’);

To polecenie jest juz bardziej skomplikowane. Pierwszy nawias to wybranie pól z tabeli, do których poprzez drugi nawias dołączamy użytkownika. Użytkownik o podanej nazwie będzie zabezpieczonym hasłem, które pozostaje jawne. 


przykład nr 2:  insert into user(nazwa,haslo) values (‘student1_2018’,password(‘haslo’));

Podany przykład działa dokładnie tak samo jak poprzedni, ale zwróćmy uwagę na wytłuszczony tekst: password(‘haslo’)- taki zabieg spowoduje, że podane hasło zostanie utajnione.3. create user ‘nazwa_użytkownika’@‘węzeł’ identified by ‘haslo’;

przykład: create user ‘student_2018’@’192.168.16.101’ identified by ‘haslo1’;

To polecenie pozwala nam na dodanie węzła do hasła, co pozwoli nam je później łatwiej zidentyfikować oraz przy okazji dodanie hasła, które będzie jawne.

@- oznacza węzeł, może być to adres IP, numer dziennika, do wyboru do koloru, co tylko chcemyUSUWANIE KONT UŻYTKOWNIKÓW:

1.drop user ‘nazwa_użytkownika’;

przykład: drop user ‘student_2018’;

To polecenie umożliwia nam usunięcie konta użytkownika bez hasła oraz bez węzła.2.drop user ‘nazway_uzytkownika’@‘węzeł’;

przykład: drop user ‘student_2018’@’192.168.16.101’;

To polecenie pozwala nam na usunięcie użytkownika, któremu został nadany węzeł.3. delete from nazwa_tabeli where nazwa_kolumny=‘nazwa_uzytkownika’;

To polecenie umożliwia nam poprzez podanie wartości unikalnych dla danego konta, bez przeszkód i pomyłek go usunąć.MODYFIKACJE KONT UŻYTKOWNIKÓW:

1.set password for nazwa_uzytkownika = password(‘haslo’);

To polecenie za pomocą prostej funkcji “set password” pozwala nam bez przeszkód ustawić danemu użytkownikowi hasło.2. update user set password = password(‘haslo‘) where user=‘nazwa_uzytkownika’;

Za pomocą polecenia “update user” ustawiamy hasło dla wybranego użytkownika.

WSKAZÓWKA: gdy po “update user set password = password(‘haslo’) ” dać średnik i nacisnąć ENTER to w wyniku każdemu użytkownikowi zostanie nadane takie hasło.       3.rename user stara_nazwa_uzytkownika to nowa_nazwa_uzytkownika;

To polecenie pozwala nam zmienić nazwę użytkownikowi.4. update user set user =‘nazwa_uzytkownika, password=‘haslo’ where user=‘stara_nazwa’;

update set user =‘nazwa_uzytkownika, password=password(‘haslo’) where user=‘stara_nazwa’;

Pierwsze jak i drugie polecenie jest dokładnie takie samo, tylko że w drugim oprócz zmiany nazwy dokonujemy rownież ustawienia hasła.

Dodaj komentarz