MySql: Nadawanie uprawnień

Nadawanie uprawnień ma duże znaczenie bo przecież bez nich nie jesteśmy w stanie nic zrobić.

  1. Grant all on nazwa_bazy.* to nazwa_uzytkownika; (to polecenie spowoduje ze wszystkie uprawnienia zostaną przypisanego danemu użytkownikowi, a gwiazdka po kropce oznacza, ze zostały nadane do wszystkich tabel)

  2. Grant all on nazwa_bazy.* to nazwa_uzytkownika with grant option; (to polecenie spowoduje dokładnie taki sam wynik jak poprzednie ale „dodatek” with grant option doda nam uprawnienia do nadawania uprawnień.

Odbieranie uprawnień jest również istotne, chyba nie chcemy żeby wszyscy użytkownicy mogli dowolnie wszystko modyfikować ?

  1. Revoke all on nazwa_bazy.* to nazwa_uzytkownika; (polecenie to spowoduje, ze danemu użytkownikowi zostaną odebrane wszystkie uprawnienia do danej bazy i nie będzie mógł nic z nią zrobić)

  2. revoke grant option on baza1.* from nazwa_uzytkownika; (w skutkach ten użytkownik zostanie bez grant option, czyli nie będzie mógł nadawać uprawnień)

  3. revoke delete, drop on baza1.* from nazwa_uzytkownika; (zostaną zabrane uprawnienia delete i drop (usuwanie) danemu użytkownikowi)

Dodaj komentarz