MySql: polecenie INNER JOIN (łączenie wewnętrzne)

Prawdopodobnie każdy z nas pracując z bazami danych miał szansę napotkać problem, gdy dane, które aktualnie są nam potrzebne miesczą się w kilku osobnych tabelach co nie jest komfortowe do ich przeglądania.

Do wybrania danych rozstrzelonych po całej bazie danych w przeróżnych tabelach służy polecenie JOIN, która występuje w połączeniu z frazami LEFT, RIGHT, INNER i innymi.

W tym wpisie zajmiemy się głównie komendą INNER JOIN.

Efektem jest kombinacja wartości z 2 tabel, które mają wspólny element wskazany jako “łącznik”. Przy wskazywaniu elementu”łącznika” należy sprecyzować również tabele z której wartość pochodzi, ponieważ polecenie inner join pozwala na łaczenie więcej niż 2 tabel.


Ogólny schemat pisania zapytań z poleceniem INNER JOIN:

SELECT pole1,pole2..poleX FROM tabela1,tabela2…tabelaX INNER JOIN poleX ON tabela1.pole_z_tej_tabeli=tabela2.pole_z_tej_tabeli WHERE warunek_logiczny;

Przykład:

SELECT nazwisko,trener,seria FROM zawodnicy INNER JOIN skoki on zawodnicy.idskoczka=skoki.idskoczka where seria>2;

Dodaj komentarz