Oferta Lokalnej Akademii Sieciowej CISCO

Oferta Lokalnej Akademii Sieciowej CISCO działającej przy Zespole Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku w roku szkolnym 2015/2016 dla uczniów (szczególnie dla klas Technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk).

 

Od niedawna oferta Lokalnej Akademii Sieciowe CISCO została rozbudowana o dodatkowe certyfikaty, które Nasi uczniowie mogą zdobywać na platformie e-learningowej netacad.com.

Program nauczania Cisco Networking Academy odzwierciedla bieżące trendy i prowadzony jest przez instytucje edukacyjne
(m.in. naszą szkołę). Wiedza jest przekazywana przez stosowanie różnych technik nauczania. Obok tradycyjnych wykładów i zajęć klasowych przewidziane są liczne zajęcia laboratoryjne z możliwością rozwiązywania realnych problemów oraz cały zestaw środków i narzędzi internetowo – multimedialnych do samodzielnego zdobywania wiedzy.

Program akademii sieciowej Cisco jest stale i na bieżąco aktualizowany. Chodzi o to, aby uczestnicy kursów uzyskiwali wiedzę odpowiadającą aktualnemu stanowi techniki. Jednocześnie program zakłada stałe kontakty pomiędzy Cisco
a akademiami prowadzącymi zajęcia kursowe. Taka dwustronna komunikacja pozwala na uaktualnianie programu w zależności od potrzeb odbiorców i wymagań rynku pracy.

Program Cisco Networking Academy realizuje w praktyce hasło nauczania internetowego (e-learning). Centralny serwer edukacyjny CNAMS http://cisco.netacad.net udostępnia akademiom pełny zestaw materiałów dydaktycznych oraz narzędzi do zarządzania wszystkimi aspektami programu. Dodatkowo CNAMS umożliwia bieżące testowanie nabytej przez uczniów wiedzy, śledzenie postępów nauczania oraz utrzymywanie odpowiedniej jakości kształcenia.

Program został stworzony przez nauczycieli i wykorzystuje najnowsze tendencje pedagogiczne. Materiały dydaktyczne są dostępne dla każdego ucznia akademii Cisco w laboratorium komputerowym. Treść obejmuje podstawowe informacje z zakresu budowy i funkcjonowania sieci komputerowych. Program przygotowuje do uzyskania certyfikatów zawodowych: Cisco Certified Networking Associate (CCNA), Cisco Certified Network Professional (CCNP), Cisco Firewall Specialist, Cisco Wireless LAN Support Specialist, CompTIA Linux+, CompTIA A+, CompTIA Network+, CompTIA Security+, CompTIA Server+, Sun Certified Programmer for Java2 Platform.

Narzędzia umożliwiają standaryzowane testowanie i dostarczają natychmiastowej informacji zwrotnej zarówno instruktorom, jak i uczestnikom kursów. Dzięki ciągłemu śledzeniu jakości i częstemu ulepszaniu programu, akademie gwarantują uczestnikom kursów właściwy poziom nauczania.

Wszystkie akademie mają możliwość publikowania swoich doświadczeń, uwag, rozwiązań. Pozwala to całej społeczności akademii Cisco na korzystanie
z dobrych doświadczeń innych i unikanie błędów dydaktycznych.

Certyfikaty te są honorowane przez pracodawców zajmujących się branżą IT w Polsce i na świecie i świadczą o wysokich kwalifikacjach potencjalnego pracownika. Również uczelnie wyższe biorą pod uwagę fakt posiadania takich certyfikatów. Uczeń – student może np.: uzyskać wyższą ocenę z zaliczenia wykładu, ćwiczeń lub przedmiotu laboratoryjnego, który jest ściśle związany z tematyką prezentowaną przez konkretny certyfikat. Ponadto na uwagę zasługuje fakt, iż uczniowie podczas takich zajęć kształcą również umiejętność posługiwania się językiem angielskim ukierunkowanym zawodowo – branża IT. Wymaga to od prowadzącego zajęcia szczególnej wiedzy z zakresu stosowania terminologii angielskiej w branży informatycznej.

Egzaminy dodatkowe zawarte w ofercie Lokalnej Akademii Sieciowej CISCO:

 1. IT Essentials: PC Hardware and Software
 2. CCNA R&S: Introduction to Networks (Wprowadzenie do sieci)
 3. CCNA R&S: Routing and Switching Essentials
 4. CCNA Exploration 1: Network Fundamentals (podstawy sieci)
 5. CCNA Exploration 2: Routing Protocols and Concepts (Protokoły i koncepcje routingu)
 6. Introduction to the Internet of Everything
 7. Entrepreneurship (przedsiębiorczość)
 8. Introduction to Cybersecurity (wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa)
 9. Get Connected (Połącz się)
 10. Community: Smart Grid Essentials
 11. Be Your Own Boss
 12. Packet Tracer Know How 1: Packet Tracer 101
 13. Partner: NDG Linux Essentials
 14. Partner: NDG Introduction to Linux I
 15. Partner: NDG Introduction to Linux II

Dodaj komentarz