Pętle w PHP

W PHP mamy do dyspozycji 4 różne pętle. Każda z nich ma swoje unikatowe zastosowanie.

W tym artykule opiszę konstrukcję każdej z nich, podam ich zastostowanie oraz pokażę praktyczne przykłady z ich użyciem.
1. For
najbardziej znany rodzaj pętli. Jest ona wykorzystywana najczęściej do wykonania pewnych operacji określoną ilość razy.
Składnia
Do użycia tej pętli, używamy słowa kluczowego for, a w nawiasie okrągłym tworzymy zmienną, nadajemy jej początkową wartość, po średniku ustalamy warunek, który jest związany z tym, ile razy wykona się nasza pętla, a po następnym średniku podajemy o ile zwiększy się nasza zmienna za każdym przejściem.
for($zmienna = wartosc_poczatkowa; $zmienna < wartosc; $zmienna++)
{
  // operacje
}
Przykład
for($i = 0; $i < 10; $i++)
{
	echo $i;
}
Taki kod wypisze na ekran cyfry od 0 do 10.
2. While
Pętla while służy do wykonywania bloku operacji tak długo, jak spełniony jest określony warunek.
Składnia
Do skorzystania z tej pętli, używamy słowa while, a nawiasie podajemy warunek, który musi zostać spełniony, aby pętla się wykonywała.
while(warunek)
{
  // operacje
}
Przykład
$suma = 0;
while($suma < 50)
{
  $i = rand(0, 5);
  echo $i." ";
  $suma += $i;
}
Taki kod będzie losował liczby z zakresu od 0 do 5, dopóki ich suma będzie mniejsza od 50.
3. Do while
Ta pętla jest bardzo podobna do pętli while, z tą różnicą, że zostanie ona wykonana przynajmniej raz, niezależnie od spełnienia warunku.
Składnia
do
{
  // operacje
}
while(warunek);
4. Foreach
Pętla foreach w języku PHP służy do iteracji między kolejnymi elementami zbioru danych, np. tablicy.
Składnia
foreach(zestaw_danych as zmienna)
{
  // operacje
}
Przykład
$tablica = [5, 6, 11, 3, 94];

foreach ($tablica as $element)
{
	echo $element." ";
}
Taki kod wypisze na ekran wszystkie kolejne elementy tablicy.

Dodaj komentarz