[PHP] Podstawowe zagadnienia związane z pisaniem skryptów

W tym poście będzie poruszone: deklarowanie zmiennych i ich wyświetlanie,pobieranie zawartości formularza,instrukcje warunkowe.Aby zacząć pisanie skryptów w PHP należy mieć włączone w XAMPP usługę Apache a następnie stworzyć plik z rozszerzeniem “.php”. Gdy mamy stworzony plik można zacząć pisanie skryptu który umieszczamy w tym pliki w znacznikach “<?php ?>” .

Pierwszą rzeczą co należy poruszyć to deklarowanie zmiennych. W PHP żeby zdeklarować zmienna używamy $<nazwa_zmiennej> po nazwie dajemy = i po znaku wpisujemy wartość zmiennej lub odwołanie się do innej części skryptu którą kończymy średnikiem , Przykładowo: “$liczba = 10;” Tak zdeklarowaną zmienną możemy wyświetlić za pomocą “echo” lub “print”(np. echo $liczba). W niektórych wypadkach podczas deklarowania zmiennych może wyskoczyć błąd : “Notice: Undefined index: liczba C:\xampp\www\index.php on line 11”, w tym wypadku można użyć znacznika @ czyli wytłumienia błędu, polegającym na wyłączenie wyskakującego błędu typu Undefined Index .

Zmiennych można używać do pobierania zmiennych z formularza.

<form action="wyniki.php" method="post">

<input type="text" name="pole_1" />

<input type="text" name="pole_2" />

<input type="text" name="pole_3" />

<input type="text" name="pole_4" />

<input type="submit" name="wyslij" value="Wyślij" />

</form>

W przedstawionym fragmencie kodu w znaczniku “form” użyta jest metoda “POST” a w zawartości są 4 pola tekst i przycisk które mają zdeklarowaną nazwę dzięki której możemy odwołać się do danego pola lub przycisku. By pobrać zmienną z tego formularza użyjemy “$_POST” można również użyć “$_GET” jeżeli metoda zdefiniowana w “form” jest “GET”. Kod pobrania zawartości z wyświetleniem :

 $a=$_POST['pole_1'];
 $b=$_POST['pole_2'];
 $c=$_POST['pole_3'];
 $d=$_POST['pole_4'];
 
 echo $a; echo '<br />';
 echo $b; echo '<br />';
 echo $c; echo '<br />';
 echo $d;

Po “$_POST” w nawiasie kwadratowym wpisane w apostrofy jest nazwa pola w formularzu z którego wyciągamy wartość.

Teraz przejdźmy do instrukcji warunkowych. Na pierwszy rzut będzie instrukcja IF. Tłumacząc na polski instrukcja if to nic innego jak polskie jeżeli. Składnia konstrukcji jest prosta. W nawiasie zwykłym znajduję się warunek i jeżeli zostanie spełniony wtedy wykona się kod umiejscowiony w bloku. Przykładowy kod instrukcji warunkowej który sprawdza czy liczba zdeklarowana w zmiennej “$a” jest parzysta czy nieparzysta :

$a = 7; // przypisujemy wartość zmiennej $a
if ($a%2 > 0) // reszta z dzielenia przez 2
{
 echo "Liczba nieparzysta";
}
else // brak reszty z dzielenia przez 2
{
 echo "Liczba parzysta";
}

Jak łatwo się domyślić po słowie kluczowym “else” umieszczamy instrukcje, które wykonają sie w przypadku niespełnienia warunku. W przypadku, kiedy instrukcja ma tylko jedna linijkę, nie musimy umieszczać jej w nawiasach klamrowych, podobnie jak przy zwykłym warunku “if”. W przypadku braku nawiasów interpreter przeczyta pierwsza napotkana komendę, jako kompletna instrukcje.

Drugą instrukcją jest Switch … case. Jest to “inna” forma IF’a z kilkoma elseIF. Instrukcja zaczyna się od switch ($ZMIENNA). Następnie w nawiasie {} podajemy przypadki (case) wartości zmiennej. Jeżeli zmienna ma taką wartość to wykonany zostanie kod przypisany do tej wartości. break; kończy wykonywanie instrukcji. default: to odpowiednik else. Kod przypisany pod default wykona się gdy żaden z listy warunków nie zostanie spełniony.

$liczba = 3;
switch ($liczba)
	{
	case 1:
	echo 'mamy 1';
	break;
	case 2:
	echo 'mamy 2';
	break;
	case 3:
	echo 'mamy 3';
	break;
	case 4:
	echo 'mamy 4';
	break;
	case 'foo':
	echo 'mamy foo';
	break;
	default:
	echo 'Mamy coś innego';
	}

Dodaj komentarz