Polecenia: Data & czas

Polecenia daty i czasu w MySql są bardzo prostymi “składankami” słów z języka angielskiego.

  • now(); – zwraca datę i czas systemowy
  • select now() as data_i_czas;

 

  • curdate(); – zwraca bieżącą date (current date)
  • select curdate() as biezaca_data;

 

  • curtime(); -zwraca bieżący czas (current time)
  • select curtime() a biezacy_czas;

 

  • dayofweek(); – zwraca bieżący dzień tygodnia (1-7)
  • dayofmonth(); – zwraca bieżący dzień miesiąca (1-31)
  • dayofyear(); – zwraca bieżący dzień roku (1-365)

 

(current-bieżący)

Dodaj komentarz